Krijg eenvoudig inzicht in je zorgbehoefte

Elderly Care

Een kwalitatief goed leven komt helaas niet vanzelf tot stand. Helemaal niet als je afhankelijk bent van zorg. Want ook als je ziek bent of een beperking hebt, wordt van je verwacht dat je eerst hulp vraagt aan de mensen uit je omgeving. Als dat niet kan, omdat jouw zorg- of hulpvraag de mensen in jouw omgeving overvraagt en deze langer duurt dan 3 maanden, kun je een indicatie aanvragen. Met behulp van de website www.mijnzorgvraaginbeeld.nl kan iedereen zelfstandig of samen met de mantelzorg gratis inzicht krijgen in de zorg- en ondersteuningsbehoefte. Op een gestructureerde manier wordt in een rapport jouw zorg- en ondersteuningsbehoefte weergegeven, een rapport dat je kan gebruiken om hulp of zorg te vragen bij zorgverleners en indicatiestellers, zoals gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor.

Geïndiceerde zorg?
Iedere gemeente heeft de taak de Wet Maatschappelijke Ondersteuning uit te voeren en na een melding een zogenaamd keukentafel aan te bieden. Voor intensieve zorgvragen is er de Wet Langdurige Zorg, het Centrum Indicatiestelling Zorg beoordeelt die aanvragen. Voor een aanvraag voor zorg vanuit de zorgverzekeringswet kun je terecht bij de door jouw zorgverzekeraar gecontracteerde verpleegkundigen. Wil jij een beroep doen op geïndiceerde zorg, maar weet je niet  bij wie je moet zijn en voor welke vraag, zorg er dan voor dat je via www.mijnzorgvraaginbeeld.nl eerst zelf dat inzicht krijgt.

Breng je zorgvraag gestructureerd in beeld
Wat kun je (nog) zelfstandig, waar heb je hulp bij nodig en hoe vaak per dag? Door de online vragenlijst in te vullen, kan iedereen de eigen zorg- en hulpvraag (per functie en in minuten per dag) exact in beeld brengen. Het gaat o.a. om de functies hulp bij het huishouden en/of persoonlijke verzorging. Daarnaast wordt ook duidelijk of er begeleiding nodig is en/of er behoefte is aan verpleegkundige zorg. Als alle vragen ingevuld zijn dan kan op www.mijnzorgvraaginbeeld.nl een rapport per functie worden aangemaakt. In functies en het aantal minuten wordt de tijdsinvestering en de individuele hulp- en zorgvraag beschreven.

Mijn zorgvraaginbeeld.nl is ontwikkeld door de Stichting ICF Taksatieschaal.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *