Bijna twee op de drie werknemers in Nederland heeft last van werkstress

Geestelijke gezondheid en welzijn wordt steeds belangrijker

Bijna twee op de drie werknemers in Nederland ervaren stress op het werk, dit blijkt uit de achtste editie van het Cigna 360 Global Well-Being rapport, een onderzoek dat de gezondheid en het welzijn van mensen over de hele wereld in kaart brengt. Hoewel dit aantal in Nederland iets lager ligt dan het Europese gemiddelde (77%), is de uitkomst van het rapport zorgelijk. Over het hele Europese continent nemen stressniveaus van werknemers, die in 2021 licht daalden, nu toe.

De hoge Europese stressniveaus onder werknemers komen ook tot uiting in een andere uitkomsten van het rapport. Ook blijkt dat geestelijke gezondheid voor het algehele welzijn hoog wordt gewaardeerd door Nederlandse werknemers. Ruim 76% van de Nederlandse respondenten geeft aan emotioneel welzijn en het omgaan met stress belangrijk te vinden. In het nieuwste rapport, Uitgeput door werk – de werkgeverskans 2022, worden de resultaten voor Nederland in een Europees perspectief geplaatst en wordt er een alarmerend beeld geschetst van het geestelijke welzijn van werknemers over het hele continent. Jongere werknemers (18-24 jaar) hebben de meeste stress (91%) en ervaren symptomen van burn-outklachten (98%). Millennials (24-34 jaar) ervaren iets minder stress, hoewel het aantal nog steeds hoog ligt (87%) en lijken ook gelukkiger met hun baan.

Volgens het onderzoek zijn de prioriteiten van medewerkers de afgelopen jaren verschoven. Dit is iets waar werkgevers rekening mee dienen te houden als ze stress onder medewerkers willen verminderen. Vier op de vijf (79%) medewerkers die overwegen om van baan te veranderen, besteden meer tijd aan het evalueren van hun levensprioriteiten dan twee jaar geleden.

Arjan Toor, CEO van Cigna Europe, bevestigt dat werkgevers een cruciale rol spelen als het gaat om geestelijke gezondheid bij medewerkers. “De afgelopen drie jaar zijn medewerkers uitgeput geraakt en hebben ze het leven en hun werk geherwaardeerd. In deze nieuwe dynamiek is het, vooral in Nederland als we kijken naar de resultaten van dit rapport, een kans voor werkgevers om het zorgpakket dat zij hun medewerkers bieden te heroverwegen. Zowel in Nederland als in Europa staat geestelijke gezondheid bovenaan de evaluatieladder.”

Dat de Europese stressniveaus dramatisch hoog zijn, blijkt uit het onderzoek. Meer dan driekwart van alle werknemers in Europa is gestrest, en 14% lijdt aan onbeheersbare stress. De belangrijkste stressfactoren zijn de huidige kosten van levensonderhoud 39%, onzekerheid over de toekomst 30% en persoonlijke financiën 30%. Bijna 89% van alle Europese werknemers heeft minstens één burn-outsymptoom ervaren.

Meer dan de helft (56%) van de ondervraagde werknemers gaf aan dat het aangeboden zorgpakket  een beslissende factor kan zijn bij het kiezen van de ene werkgever boven de andere. Maar liefst 48% van de respondenten is opzoek naar diensten die hen helpt om een gezondere levensstijl te leiden. Daarom dienen werkgevers verder kijken dan hun traditionele verantwoordelijkheden en een cultuur op te bouwen die in de behoeften van hun medewerkers werknemers voorziet.

“De slechte economische vooruitzichten zijn een drijvende factor voor stress op werk. Terwijl Nederlandse werknemers misschien nog niet zoveel stress ervaren, is geestelijke gezondheid voor hen wel belangrijk. Onze bevindingen elders in Europa geven aan dat werkgevers de geestelijke gezondheidsproblemen van hun werknemers serieus dienen te nemen. De licht positieve cijfers in Nederland ontslaan werkgevers niet van hun verantwoordelijkheid om hier continu aandacht aan te besteden”, besluit Arjan Toor.

Om het volledige onderzoek te lezen en het rapport te downloaden, gaat u naar: www.cignaglobal.com/360-global-well-being/the-employer-opportunity.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *