Werkgevers schieten tekort in strategische sturing rondom gezondheid en welzijn

Bij de ruime meerderheid van de werkgevers (68%) in de Benelux is de gezondheid en het welzijn van de medewerkers geen onderdeel van de organisatiedoelstellingen. Het grootste deel (80%) heeft ook geen formele gezondheids- en welzijnsstrategie, ondanks de grote hoeveelheid stress op de werkvloer en het belang van secundaire arbeidsvoorwaarden die het welzijn van werknemers kunnen verbeteren. Dat blijkt uit de ‘2017 Benefits Trends Survey’ van Willis Towers Watson. Wel verwachten werkgevers hierin flinke stappen te zetten de komende jaren: alle respondenten verwacht namelijk unaniem in de komende drie jaar wél een strategie te hebben om het welzijn van de medewerkers te bevorderen.

Stress grootste issue
Hoewel men op strategisch gebied achterblijft, maken werkgevers zich wel degelijk zorgen over het welzijn van hun medewerkers. De meerderheid (62%) geeft aan dat stress op de werkvloer is geïdentificeerd als de grootste issue binnen de organisatie. Bovendien maakt ruim een kwart (26%) zich zorgen over een gebrek aan lichamelijke activiteit onder de werknemers. Daarnaast is ruim de helft (46%) van de werkgevers zich ervan bewust dat secundaire arbeidsvoorwaarden helpen om de aantrekkingskracht en de personeelsretentie van een bedrijf te verbeteren. 80 procent is dan ook van plan om binnen drie jaar gezondheids- en welzijnsvoorzieningen op maat te gaan aanbieden, zodanig dat deze onderscheidend zijn ten opzichte van de concurrentie in de war on talent.

Strategische sturing en kennis ontbreekt
Lex Moerings, Head of Health & Benefits bij Willis Towers Watson Nederland, licht toe: “De gezondheid en het welzijn van werknemers krijgen een steeds hogere plek op de agenda van de directie. Bedrijven zien steeds meer in hoe belangrijk goede en concurrerende secundaire arbeidsvoorwaarden zijn. Er zijn duidelijke verbanden tussen een goed gezondheidsprogramma en minder afwezigheid, een betere personeelsretentie en een hogere productiviteit. Het is goed om te zien dat zoveel bedrijven van plan zijn om hun strategie omtrent arbeidsvoorwaarden te gaan uitlijnen met hun organisatiedoelstellingen en om voorzieningen op maat te gaan aanbieden. Desondanks lijken veel bedrijven die ambitie niet te gaan waarmaken, omdat de strategische sturing en kennis ontbreekt.”

Kosten grote uitdaging
Uit het onderzoek, waaraan 42 werkgevers uit de Benelux deelnamen, blijkt dat 16 procent (slide 9) van de werkgevers niet weet wat ze uitgeven aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Desalniettemin zijn de kosten de komende drie jaar de grootste uitdaging voor secundaire arbeidsvoorwaarden-programma’s; de helft (50%) van de ondervraagden gaf aan dit een belangrijk onderwerp te vinden.

Moerings vult aan: “Er zijn veel bedrijven waarbij niet helder is wat ze uitgeven en waarom. Mogelijk lopen er bij deze bedrijven allerlei losse gezondheids- en welzijnsprogramma’s naast elkaar. Het is belangrijk dat deze met elkaar worden verenigd tot een goed afgestemde, duidelijke en allesomvattende strategie die vervolgens gecommuniceerd kan worden om personeel aan te trekken en te behouden.”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *