Twee derde Nederlanders voor afschaffing eigen risico

Een grote meerderheid (67,8 procent) van de Nederlanders vindt dat het wettelijk verplichte eigen risico voor de zorgverzekering moet worden afgeschaft. Dit is echter niet onvoorwaardelijk; als afschaffing zou zorgen voor een stijging van de zorgpremies, is nog maar 29,9 procent voor. Dit jaar betaalde bijna de helft van de verzekerden het volledige bedrag van het eigen risico dat zij kozen. Bijna vijf procent denkt nog voor het eind van het jaar het eigen risico vol te maken. Slechts tien procent maakte geen zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, en betaalde dus nul euro aan eigen risico. Ruim een derde van de bevolking maakte zorgkosten die onder het bedrag van het door hun gekozen eigen risico bleven. Verreweg de meeste mensen (86,8 procent) kozen in 2017 voor een standaard eigen risico van 385 euro. Ook voor 2018 kiest 85,4 procent voor een laag eigen risico. Slechts 6,4 procent, overwegend jonge mensen, kiest voor het hoogste eigen risico. En een minderheid van 5,3 procent twijfelt nog over welk eigen risico te kiezen voor het komende jaar. De rest kiest voor een van de bedragen tussen 385 en 885 euro. Dit blijkt uit onderzoek van onafhankelijke vergelijkingswebsite Pricewise.

Afschaffen eigen risico
Als afschaffing geen stijgende zorgpremies tot gevolg zou hebben, is 67,8 procent voor. Afschaffing van het eigen risico leidt echter onvermijdelijk tot hogere zorgpremies. De bevriezing van het eigen risico die de overheid afgelopen september doorvoerde, zorgde al voor een premiestijging van een paar euro per maand. Met een premiestijging als alternatief, is nog 29,9 procent van de Nederlanders voor de afschaffing van het eigen risico. “Niet onverwachts,” vindt Hans de Kok, directeur van Pricewise. “Bijna de helft van de mensen betaalt het volledige eigen risico. Voor elk van hen zou afschaffing voordeliger zijn, zelfs als ze daardoor maandelijks meer premie gaan betalen. Om deze reden zou je eigenlijk verwachten dat méér mensen voorstander zouden zijn.”

Hoogte eigen risico
Verreweg de meeste mensen (86,8 procent) kozen in 2017 voor een standaard eigen risico van 385 euro. Meer dan de helft (54,9 procent) van hen moest dit volledige bedrag aan zorgkosten betalen. 7,9 procent kiest voor het hoogste eigen risico van 885 euro. Mannen doen dit net iets vaker dan vrouwen: 8,9 procent tegenover 7,1 procent. Van alle mensen met een vrijwillig verhoogd eigen risico van 885 euro, heeft 10,1 procent het volledige bedrag al volgemaakt. Een eigen risico tussen de twee uitersten – dus van 485, 585, 685 of 785 euro – is beduidend minder populair; 3,5 procent van de Nederlanders kiest voor een van deze bedragen.

Rekening eigen risico
Ruim een derde van de Nederlanders (36,7 procent) maakte wel zorgkosten maar bleef onder het gekozen bedrag aan eigen risico. Bijna de helft, 49,6 procent, betaalde het volledige bedrag. 10,3 procent betaalde helemaal niets en 3,5 procent weet überhaupt niet óf hij iets betaald heeft of niet. Bij de grootste groep, de mensen die het laagste eigen risico kozen, betaalde meer dan de helft (55,1 procent) het volledige bedrag van 385 euro.

Leeftijd en eigen risico
Een groot verschil in de keuze voor een hoog- en laag eigen risico is te zien tussen jongvolwassenen en 60-plussers. Jongeren kiezen vaker voor een hoger eigen risico dan ouderen. Van de groep 18- tot 29-jarigen kiest 15,3 procent voor een maximaal eigen risico van 885 euro, van de 60-plussers doet maar 4,3 procent dat. “Een logische en tactische keuze,” vindt Hans de Kok. “Jongeren zijn vaak gezond en hebben minder zorg nodig. Door het eigen risico te verhogen besparen zij op de zorgpremie, die gaat namelijk omlaag als je ervoor kiest om het eigen risico te verhogen. Ouderen daarentegen lopen meer kans op kwetsuren en hebben wellicht een grotere zorgbehoefte. De kans dat zij meer dan 385 euro aan zorgkosten maken is daardoor veel groter. Voor hen is het om deze reden vaak juist voordeliger om voor het minimale bedrag aan eigen risico te kiezen. Voor hen is het om deze reden vaak juist voordeliger om voor het minimale bedrag aan eigen risico te kiezen. Het is goed om hier rekening mee te houden tijdens het zorgverzekering vergelijken.”

Verwachting volgend jaar
Ook voor volgend jaar lijkt de verdeling tussen jongeren en ouderen ongeveer gelijk te zijn. Van de groep 18- tot 29-jarigen zegt 13,4 procent voor het hoogste eigen risico te gaan, tegenover 3,2 procent van de 60-plussers. Over het algemeen gezien kiest 85,4 procent volgend jaar voor een laag eigen risico en 6,4 procent voor het hoogste. Een minderheid van 5,3 procent twijfelt nog over welk eigen risico te kiezen voor het komende jaar. De rest kiest voor een van de bedragen tussen 385 en 885 euro.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *