Voel je goed!

Aanpak overgewicht: laaggeletterde deelnemers vallen gemiddeld 2,8 kg af

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Daarnaast heeft bijna de helft van de volwassenen in Nederland overgewicht. Laaggeletterdheid en overgewicht gaan vaak hand in hand. Daarom startte Stichting Lezen & Schrijven in januari 2016 met een groot aantal partners het pilotproject Voel je goed! Dit is een nieuwe doelgerichte aanpak om de gezondheid van laaggeletterde volwassenen met overgewicht te verbeteren. Dit wordt bereikt door eet- en beweegadviezen te combineren met groepslessen gezondheidsvaardigheden. Zo’n 238 deelnemers namen deel aan de pilot. Onlangs werden de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd. Op grond van deze resultaten biedt Stichting Lezen & Schrijven Voelt je goed! nu landelijk aan organisaties aan, die de gezondheid willen verbeteren van de mensen met wie zij in contact staan.

Resultaten
Onderzoeksbureau ResCon volgde 192 deelnemers. Zij kregen voor dit onderzoek vragen over hun (ervaren) gezondheid en ervaringen met Voel je goed! De belangrijkste resultaten zijn dat de deelnemers:

– gemiddeld 2,8 kg zijn afgevallen;
– in Body Mass Index (gemiddeld verschil 1,1 kg/m2) zijn gedaald;
– een smallere tailleomvang (gemiddeld -1,1 cm) hebben;
– een verbeterde algemene gezondheid ervaren; meer fruit eten;
– verbeterde gezondheidsvaardigheden ervaren;
– ervaren dat ze beter kunnen opschrijven wat ze bedoelen.

Deelnemers waarderen de aanpak. Negen op de tien deelnemers vinden de groepslessen (heel) interessant, (heel) duidelijk en (heel) leuk. Deelnemer Mala Jawalapersad over Voel je goed!: “Als je je goed voelt en minder weegt, heb je meer zin om van alles te doen. Ik geniet echt meer van het leven. Daarom raad ik iedereen aan om deze cursus te doen.”

Grote sociaaleconomische gezondheidsverschillen
In Nederland bestaan grote sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Vergeleken met hoogopgeleiden leven laagopgeleiden ruim zes jaar korter en bijna negentien jaar in minder goed ervaren gezondheid. Bepalend voor deze verschillen zijn gezondheidsvaardigheden: het kunnen vinden, begrijpen, beoordelen en toepassen van informatie bij het nemen van beslissingen die met je gezondheid te maken hebben. Het onvoldoende kunnen lezen en schrijven, speelt hierbij een belangrijke rol.

Gevolgen beperkte gezondheidsvaardigheden
Voor laaggeletterden is het vaak lastig om informatie over gezonde voeding te vinden en te begrijpen. Laat staan dat zij deze informatie kunnen beoordelen en toepassen in hun dagelijkse leven. Daardoor hebben zij grote kans op overgewicht en aandoeningen die daarvan het gevolg zijn. Daar komt bij dat zorgverleners vaak niet vragen of iemand moeite heeft met lezen en schrijven. Laaggeletterden schamen zich om het zelf te zeggen. Daardoor heeft de begeleiding door de huisarts, diëtist et cetera niet altijd het gewenste effect. Gezondheidsklachten kunnen hierdoor verergeren, met alle gevolgen van dien.

Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen & Schrijven: “Mooi om te zien wat een impact Voel je goed! heeft voor heel veel mensen. Door persoonlijke adviezen en hulp bij het verwerken van informatie over gezonder eten en meer bewegen, lukt het deelnemers gezonder te leven. Dat is het doel en dat bereiken we met Voel je goed!”

Voel je goed!
Voel je goed! bestaat uit individuele begeleiding door een diëtist en 20 groepslessen, op een laag taalniveau, over gezond eten en voldoende bewegen door een getrainde vrijwilliger. Eén van de lessen is een supermarktrondleiding, gegeven door een diëtist. Deze rondleiding stimuleert deelnemers in de supermarkt gezondere keuzes te maken. Omdat Voel je goed! zicht richt op gedragsverandering, is er in de lessen ook aandacht voor motivatie, doelen, sociale steun, beloning en de rol van de (verleidelijke) eetomgeving.

Cofinanciering
Voel je goed! is mede mogelijk gemaakt door het FNO-programma Gezonde Toekomst Dichterbij. Door het ondersteunen van projecten die de gezondheid van gezinnen in achterstandsituaties verbeteren, komt ook voor deze kinderen en ouders een gezonde toekomst dichterbij. Andere partners zijn Achmea, Ipskamp Printing, Lidl en Fonds Taal maakt gezonder.

Meer informatie: www.lezenenschrijven.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *