Tandartsbehandelingen steeds beter betaalbaar

 

02i22756De tandarts is de afgelopen tien jaar (relatief) steeds goedkoper geworden: de betaalbaarheid van de tandarts is voor de gemiddelde Nederlander met ruim 17% verbeterd. Dit komt doordat de tandartstarieven het afgelopen decennium veel minder zijn gestegen dan de inflatie en de gemiddelde koopkracht is toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van ZorgmarktAdvies in opdracht van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT).

In het onderzoek zijn de tarieven van veelgevraagde behandelingen als periodieke controles, boren en röntgenfoto’s vergeleken met de inflatie en de koopkrachtontwikkeling van alle bevolkingsgroepen. Jan-Willem Vaartjes, voorzitter van de ANT, vindt het belangrijk dat de patiënten hiervan op de hoogte zijn: “Het is cruciaal dat de consument toegang heeft tot betaalbare behandelingen door dé poortwachter in de mondzorg: de tandarts. Tegelijkertijd zien we nog steeds dat vrijwel alle zorgverzekeraars de premie van tandartsverzekeringen jaarlijks met gemiddeld meer dan 6% verhogen. Hoewel de tandartszorg dus in zijn geheel veel betaalbaarder is geworden, zorgt de tandartsverzekering ervoor dat goede mondzorg voor consumenten nog steeds duur is. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

In het onderzoek is gekeken naar de ontwikkeling van de betaalbaarheid van de tandartszorg sinds 2006. ZorgmarktAdvies heeft daarvoor enerzijds de ontwikkeling van de tandartstarieven ten opzichte van de algemene inflatie geanalyseerd, en anderzijds de generieke ontwikkeling van de koopkracht in Nederland. De totale stijging sinds 2006 is daardoor slechts 9%, veel lager dan de inflatie die in dezelfde periode circa 17% bedraagt. Dit gecombineerd met het feit dat in de afgelopen tien jaar de koopkracht van de Nederlandse bevolking gemiddeld met 17% is toegenomen, leidt ertoe dat de betaalbaarheid van de tandartstarieven met ruim 17% is verbeterd. Vaartjes: “Dit is goed nieuws voor de toegankelijkheid van de mondzorg. Tegelijkertijd staat de keuzevrijheid voor consumenten onder druk. Het huidige tariefstelsel biedt namelijk geen mogelijkheid om hoogwaardige, innovatieve behandelingen of zorg op maat te leveren. Consumenten mogen bijvoorbeeld niet bijbetalen voor een duurdere vulling. In het buitenland mag dat wel. Daarmee dreigen we Internationaal achterop te raken. Tandartsen moeten in staat blijven voldoende kennis en vaardigheden te onderhouden om deze zorg te leveren.”

Verbetering betaalbaarheid tandartszorg per groep
ZorgmarktAdvies heeft in het onderzoek ook gekeken naar verschillende groepen in de Nederlandse (beroeps)bevolking. Daaruit blijkt dat werklozen (verbetering van 35%) en werkenden (26%) er het meest op vooruit zijn gegaan als het gaat om de betaalbaarheid van de tarieven. Voor gepensioneerden (4,5%) en zelfstandigen (6,5%) is de tandartszorg ook beter betaalbaar, maar zij zijn er relatief veel minder op vooruit gegaan. Dat komt met name doordat de gemiddelde koopkracht bij deze groepen de afgelopen tien jaar is verslechterd.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *