Onwetendheid onder huisdiereigenaar

Een derde weet niet dat er verschillende soorten dierenartsen zijn en 63% is nog nooit bij een dierenarts specialist geweest

Driekwart van de Nederlandse huisdiereigenaren beschouwt zijn huisdier als zijn kind en heeft veel tot alles over voor de goede gezondheid ervan. Maar men is nauwelijks op de hoogte van het zorglandschap voor huisdieren én heeft weinig inzicht in de kennis en kunde van dierenartsen aan wie hij zijn zieke dier toevertrouwt. Een derde (32 procent) weet niet dat er verschillende soorten dierenartsen zijn. Bijna 40% weet niet dat een dierenarts – anders dan de huisarts voor mensen – wettelijk gezien álle behandelingen mag uitvoeren. Dus ook als hij niet beschikt over de juiste kennis en ervaring van een bepaalde behandeling. Dit blijkt uit recent onderzoek van AniCura naar de kennis van huisdiereigenaren over de zorgverlening voor dieren in Nederland.  

Veertig procent van de huisdiereigenaren weet niet dat een dierenarts ongeacht zijn ervaring of nascholing alle handelingen mag uitvoeren, van inentingen tot een herniaoperatie. Omdat dit niet bij wet geregeld is, moet de eigenaar zelf op onderzoek uitgaan of een dierenarts wel voldoende kennis en ervaring heeft van een bepaalde behandeling. Hiernaast is slechts een kwart bekend met een dierenarts specialist en 63 procent is nog nooit met hun huisdier bij een specialist geweest. In tegenstelling tot dieren worden mensen veel vaker doorverwezen naar een specialist. Slechts twintig procent is nog nooit voor zichzelf bij een specialist geweest. Vertaald naar de menselijke medische zorg, komen dieren bijna nooit verder dan de ‘huisarts’. Toch zou geen mens een ingrijpende operatie, zoals een hernia- of een knieoperatie, toevertrouwen aan zijn huisarts. Daar zijn nu eenmaal specialisten voor.

Er zijn op hoofdlijnen drie verschillende dierenartsen, te weten: De dierenarts, de dierenarts vak-expert en de dierenarts specialist.

Keuze van de juiste zorgverlener
Een op de vijf huisdiereigenaren heeft wel eens meegemaakt dat er een verkeerde diagnose werd gesteld of verkeerde behandeling werd uitgevoerd. Michiel Nijssen, dierenarts en veterinair projectmanager van AniCura: “Huisdiereigenaren willen net zo’n goede zorg voor hun dier als voor hun kind, maar door het gebrek aan kennis dat er meer is dan alleen de lokale dierenarts, kunnen ze hierin geen goede keuze maken. Er is ontzettend veel kwaliteit aanwezig bij Nederlandse dierenartsen en specialisten. Als huisdiereigenaren zich meer verdiepen in wat er allemaal mogelijk is en zo bij de juiste zorgverlener terecht komen, is de kans op een verkeerde diagnose en behandeling vele malen kleiner. Helaas ligt deze actie voor een groot deel bij de huisdiereigenaar zelf en is dit niet bij wet geregeld”.

Er zijn op hoofdlijnen drie verschillende dierenklinieken: de dierenkliniek, het verwijscentrum en het specialistisch verwijscentrum.

Trend: huisdiereigenaren zoeken steeds vaker naar de beste zorg 
Nijssen: “Het onderzoek bevestigt onze ervaring vanuit onze zeventig klinieken dat huisdiereigenaren hun huisdier vaak als kind zien en alles over hebben voor de gezondheid ervan. De kosten van een behandeling spelen, in verhouding tot een aantal jaar terug en mede door de groei van het aantal verzekerde dieren, steeds minder een rol. We merken ook dat deze ‘pet parents’ steeds vaker op zoek gaan naar de beste zorg voor hun dier. Ze informeren zich beter over de mogelijkheden, onder andere via internet. Zo is bijvoorbeeld ‘hernia hond’ in 2018 dertig procent vaker gegoogled dan in 2012. Wat ons betreft een ontwikkeling die we stimuleren, omdat dit de kwaliteit van de zorg voor huisdieren uiteindelijk alleen maar verbetert”.

Een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *