Nederlander bereid koopgedrag aan te passen ter vermindering stikstofuitstoot

Een overgrote meerderheid van alle Nederlanders (85%) is bereid andere levensmiddelen te kopen als daarmee een bijdrage wordt geleverd aan vermindering van de stikstofuitstoot. Vlees en zuivel worden het meest genoemd, op de gedeelde derde plaats staan vis en eieren.

Vrouwen (90%) zijn vaker bereid dan mannen (80%) andere levensmiddelen te kopen. Daarnaast zijn er verschillen per leeftijdscategorie; de bereidheid onder jongeren is groter dan onder ouderen. Ook het opleidingsniveau speelt een rol; 91 procent van de hoogopgeleiden is bereid om te schakelen tegen 79 procent van de mensen met een lagere opleiding. Een en ander blijkt uit een onafhankelijk representatief opinieonderzoek in opdracht van Blije Kip.
Vlees wordt met afstand het meest genoemd als levensmiddel waarvoor men bereid is een variant te kopen als dat helpt de stikstofuitstoot te verminderen. Vlees (64%) wordt gevolgd door zuivel (48%) en vis en eieren (beide 40%). Veel mensen zijn ook bereid minder vlees te eten (81%) of minder zuivel te eten/drinken (75%).

Witte eieren beter dan bruine
Een van de bedrijven die een variant van een levensmiddel met minder stikstofbelasting aanbiedt, is Blije Kip. Zij hebben zogenaamde Witjes op de markt gebracht. Diergedragsdeskundige Eva Topelberg: “Kippen die witte eieren leggen, hebben minder voer nodig. Minder voer betekent minder uitstoot. De CO2-voetafdruk is vier procent lager. Dat lijkt weinig, maar alle kleine beetjes helpen.”
Niet veel Nederlanders weten dat witte eieren een lagere uitstoot hebben dan bruine. In het onderzoek van Blije Kip geeft slechts zestien procent aan hiervan op de hoogte te zijn. Jongeren lijken bewustere consumenten te zijn. In de leeftijdsgroep tot dertig jaar is 22 procent hiervan op de hoogte.
Onderzoeker Topelberg van Blije Kip richt zich specifiek op dierenwelzijn en duurzaamheid en adviseert boeren. “We hebben bijvoorbeeld speciale kipspeeltjes als schommels en graantaps ontwikkeld. En de kippen die Witjes leggen, hebben maar liefst twaalf hectare buitenruimte ter beschikking om elke dag lekker vrij rond te scharrelen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *