Meer luchtvervuiling binnen dan buiten

Ongezonde lucht in Nederlandse huizen zorgt vaker voor gezondheidsklachten

De lucht in veel Nederlandse huizen is soms ernstig vervuild. Die vervuiling wordt met name veroorzaakt door koken en bakken, maar ook door de komst van nieuwe meubelen of van aangebrachte isolatie of verf, teveel CO2 in de lucht, en door huisdieren. Dat kan leiden tot allerlei allergische reacties, problemen met ademhalen of hoofdpijn. De buitenlucht is namelijk altijd minder vervuild dan de lucht in huis of op kantoor.

Al snel zetten mensen dan een raam of deuren tegen elkaar open om de boel eens flink te luchten. Dat helpt wel even iets, maar niet genoeg, en is binnen een half uurtje na sluiten de lucht weer vervuild. Om een gezond binnenklimaat te krijgen is het van groot belang dat er elke dag continue wordt geventileerd. Dat gebeurt meestal met de roosters boven de ramen. Maar die moeten dan wel open staan. Bij ventileren haal je frisse lucht van buiten naar binnen en voer je de oude, vervuilde lucht, weer af. In veel huizen gebeurt die afvoer via mechanische ventilatie.

Goed ventileren
Goed ventileren is belangrijk voor de gezondheid, maar gebeurt in veel gevallen niet of veel te weinig, om allerlei redenen. Soms sluiten mensen ventilatieroosters vanwege kou, wordt de afzuigkap te kort aangezet en functioneert de mechanische ventilatie niet optimaal door vervuilde roosters en filters. Ook tijdens warme dagen neemt de concentratie vervuilde lucht in huis snel toe.

Gezondheidsklachten
De GGD’s (Gemeentelijke Gezondheidsdiensten) krijgen veel klachten over een ongezond binnenklimaat en de effecten daarvan. 65% van de milieugerelateerde gezondheidsklachten die bij GGD’s  worden gemeld gaan over het binnenmilieu. De meeste klachten over de lucht in huis die gemeld worden bij GGD’s betreffen bezorgdheid (38%), problemen met de ademhalingswegen (26%) en hinder (11%). Daarnaast komen ‘algemene’ klachten, zoals moeheid, zwakte en klachten van het zenuwstelsel, zoals hoofdpijn, veel voor. Chemische, fysische en biologische factoren worden ongeveer even vaak als oorzaak van een klacht genoemd. Schimmels, ventilatie en vocht worden door de melders als belangrijkste oorzaken van klachten aangewezen (bron: RIVM-rapportnummer 609333003).

Formaldehyde
Vochtproblemen komen in 6 tot 16% van de woningen in Nederland voor. Huisdierallergenen zien we terug in 33% van de huizen en tabaksrook komt nog voor in zo’n 40% van de woningen. In 60% van de woningen wordt ook een te hoog gehalte aan formaldehyde gemeten, een gas met een onaangename geur, dat in veel (nieuwbouw)woningen voorkomt en voor stankoverlast en gezondheidsklachten zorgt. Tabaksrook bevat ook veel formaldehyde. Daarnaast werd een te hoge concentratie CO2 in slaapkamers aangetroffen in ruim 59% van de slaapkamers. Bron: RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu -briefrapportnummer 630789003

Luchtreiniger
Een luchtreiniger kan helpen om een gezond binnenklimaat te bevorderen. Door afvalstoffen en geuren af te breken en te verwijderen, helpt een luchtreiniger door middel van diverse filters de kans op gezondheidsklachten via de luchtwegen verminderen. Met name mensen die overgevoelige longen, astma en allergieën hebben kunnen daar baat bij hebben. Zo biedt Daikin, marktleider in klimaatoplossingen, een luchtreiniger aan die naast het verwijderen van allergenen, pollen, fijnstof, dierenhaartjes, tabaksrook etc. ook de luchtvochtigheid reguleert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *