Lancering uitgebreidste website over ziekte van Lyme

De 27.000 Nederlanders die jaarlijks officieel de ziekte van Lyme krijgen na een tekenbeet vormen slechts het topje van de ijsberg. Omdat een tekenbeet een toenemend gevaar is voor iedereen en er nog veel onbekend is over de ziekten die je ervan kunt krijgen, heeft Stichting Tekenbeetziekten haar website vernieuwd en uitgebreid.

Begin april wordt de nieuwe website www.tekenbeetziekten.nl gelanceerd, met de meest uitgebreide en objectieve informatie over alles wat te maken heeft met tekenbeetziekten, zoals de ziekte van Lyme. Daarmee loopt ze vooruit op de Week van de Teek die van 19 tot met 23 april wordt gehouden.

Stichting Tekenbeetziekten is een ongesubsidieerde vrijwilligersorganisatie en werd vijftien jaar geleden opgericht om betere voorlichting te kunnen geven, fondsen te werven voor onderzoek, de gevolgen van een tekenbeet te beperken en de situatie van Lymepatiënten te verbeteren. De stichting wil gedetailleerde informatie onder een zo groot mogelijk publiek verspreiden. Zowel in de medische en wetenschappelijke wereld als bij het grote publiek is nog veel onbekend over tekenbeetziekten. Er zijn grote problemen voor wat betreft preventie, diagnostiek en behandelingen die opgelost moeten worden.

De nieuwe site is de grootste en betrouwbaarste Nederlandstalige bron op het internet als het gaat om tekenbeetziekten en de ziekte van Lyme. De site bevat informatie over het risico van tekenbeten, het voorkomen van tekenbeetziekten, de symptomen en de behandeling. Niet alleen voor mensen die gebeten kunnen worden (dat is iedereen), maar ook informatie voor zorgprofessionals en wetenschappers.

Uit onderzoek blijkt dat de ziekte van Lyme en andere door teken overgebrachte ziekten, de zogenoemde coïnfecties, steeds vaker voorkomen. Vanwege het veranderende klimaat en veranderingen in milieuomstandigheden zal dat probleem verder toenemen. Volgens het RIVM werden in 2017 1,5 miljoen mensen door een teek gebeten en kregen ongeveer 27.000 mensen de ziekte van Lyme. Dat wil zeggen, dat waren de mensen die zich met een zogenaamde EM (een rode vlek of ring – Erythema Migrans) of een vroeg verspreide infectie bij de huisarts meldden en bij wie door de huisarts de ziekte van Lyme werd geconstateerd. Maar het werkelijk aantal Lyme-slachtoffers ligt volgens de stichting veel hoger: heel veel mensen ontwikkelen geen rode vlek/ring (EM) of ontdekken die niet. Ongeveer de helft van alle Lyme-patiënten heeft nooit een EM opgemerkt. Ook herkent de huisarts die EM of Lyme-symptomen soms niet of melden mensen zich niet bij de huisarts omdat ze dit soort symptomen verwarren met griepachtige klachten of spierpijn. Sommige mensen met Lyme worden toch negatief getest of pas in een (veel) later stadium gediagnosticeerd. Ook zijn er nog andere tekenbeetziekten dan Lyme, die soms niet worden herkend. Ofwel een realistischer schatting is dat het aantal nieuwe Lyme-patiënten dat er per jaar bij komt tenminste het dubbele moet zijn.

Negen op de tien mensen bij wie de ziekte van Lyme tijdig wordt opgemerkt herstellen na een antibioticakuur. Wat de gevolgen zijn voor de duizenden patiënten die niet in de officiële cijfers worden meegeteld is onbekend. De stichting zet zich dan ook in voor betere voorlichting aan huisartsen, een correcte registratie van het aantal gevallen van de ziekte van Lyme en andere tekenbeetziekten en erkenning van en betere zorg voor tekenbeetpatiënten.

Tijdens de Week van de Teek houdt de stichting diverse acties op social media. Ook is in de maanden april en mei regelmatig de tv-commercial ‘Hondje’ te zien op de NPO en TV West.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *