Jonge kinderen drie tot vier keer zo vaak met brandwonden bij de huisarts

In verhouding met de rest van de bevolking hebben kinderen in de leeftijd 0 tot en met 4 jaar een 3 keer grotere kans om met een brandwond in de huisartsenpraktijk te komen. De kans dat deze jonge kinderen met een brandwond de huisartsenpost (in de avonduren of het weekend) bezoeken is zelfs 4 keer groter. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek [1] van het NIVEL met de Nederlandse Brandwonden Stichting onder huisartsen en onderschrijft de noodzaak van preventie voor deze risicogroep. Jaarlijks nemen er ongeveer 92.000 mensen contact op met de huisarts in verband met een brandwond en kleine kinderen zijn daarbij oververtegenwoordigd [2]. Christel von Reeken, coördinator Preventie van de Nederlandse Brandwonden Stichting schrikt van de nieuwe cijfers. “We zien dat de het aantal meldingen van brandwonden bij zeer jonge kinderen (0-4 jaar) in 5 jaar is gestegen van 3,7 kinderen per 1.000 patiënten die ingeschreven staan bij de huisarts, naar 11,7 kinderen per 1000 patiënten. Wij gaan direct onze voorlichtingsacties intensiveren!”

Ernstige brandwonden worden in Nederland altijd behandeld in één van de drie Nederlandse Brandwondencentra (Groningen, Rotterdam en Beverwijk). Dit zijn er 900 per jaar [3]. Op de spoedeisende hulp (SEH) van de ziekenhuizen worden jaarlijks 9.000 patiënten met brandwonden behandeld [4]. Wanneer een verbranding minder ernstig is, maar professionele hulp wel nodig is, vindt de behandeling plaats bij de huisarts. Over het aantal patiënten dat de huisarts bezoekt vanwege brandwonden en over de behandeling in de eerste lijn was tot nu toe weinig bekend. Inzicht in mogelijke verklarende of voorspellende factoren voor brandwonden die niet in het ziekenhuis behandeld worden ontbrak tot nu toe. Het NIVEL en de Nederlandse Brandwonden Stichting hebben deze gegevens over een onderzoeksperiode van vijf jaar in kaart gebracht. ‘’Dankzij dit onderzoek hebben wij nu resultaten die direct toepasbaar zijn in onze lopende preventiecampagnes, zoals de campagne gericht op het voorkomen van brandwonden bij kleine kinderen.”, aldus Von Reeken.

Jonge kinderen oververtegenwoordigd
Uit het onderzoek blijkt dat jaarlijks naar schatting 92.000 mensen de huisarts of huisartsenpost bezoeken in verband met brandwonden. Kinderen in leeftijd van 0 tot en met 4 jaar zijn binnen deze groep oververtegenwoordigd. Dit aantal steeg gedurende de onderzoeksperiode van 5 jaar van 3,7 kinderen per 1000 patiënten die ingeschreven staan bij de huisarts, naar 11,7 kinderen per 1000 patiënten. Bij deze jonge doelgroep zijn jongens oververtegenwoordigd. In de zomermaanden ziet de huisarts – net als rond de jaarwisseling – meer brandwonden dan in de rest van het jaar.

Het onderzoek toont verder aan dat in postcodegebieden met lagere inkomens, een hoger percentage mensen met een migratie-achtergrond en in gebieden met een hogere stedelijkheidsgraad, meer mensen met brandwonden naar de huisarts gaan dan in andere gebieden.

Preventiecampagnes keihard nodig
Christel von Reeken: “Dit onderzoek toont aan hoe hard onze huidige preventiecampagne om brandwonden bij kleine kinderen te voorkomen nodig is. Kleine kinderen ontwikkelen zich razendsnel van baby tot peuter en kleuter. Vanuit de registratie in de drie Nederlandse Brandwondencentra weten we dat tijdens deze ontwikkelingsfases het risico op brandwonden sterk toeneemt. Ouders die zich inschrijven voor onze preventiecampagne ontvangen gerichte en specifieke preventietips, afgestemd op de leeftijd van hun kindje. De inzichten uit het onderzoek van het NIVEL en de Nederlandse Brandwonden Stichting combineren we met de data uit de brandwondencentra. Hiermee kunnen we ons nog beter richten op de risicogroepen. Ook is het interessant om te bekijken hoe we huisartsen in dit preventietraject kunnen betrekken.“

Voorkom brandwonden bij jonge kinderen
De Nederlandse Brandwonden Stichting wil brandwonden bij jonge kinderen voorkomen en is een voorlichtingscampagne gestart, waarbij jij als ouder preventie- en eerste hulp tips kunt ontvangen, afgestemd op de leeftijd van jouw kindje. Wil jij weten hoe je brandwonden kunt voorkomen bij jouw kindje? Meld je dan nu aan voor de e-mailalerts van de Nederlandse Brandwonden Stichting en ontvang een gratis boekje met nuttige tips, afgestemd op de leeftijd en elke nieuwe ontwikkelingsfase van je kindje. Ga naar www.brandwondenstichting.nl/boekje

 

[1] Brandwonden bij de huisarts, NIVEL juni 2018 (onderzoek gegevens uit elektronische patiëntendossiers van huisartsen periode 2010-2015)

[2] Brandwonden bij de huisarts, NIVEL juni 2018

[3] Brandwondenregistratie R3

[4] Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *