Hoog-risico zwangeren kiezen liever voor NIPT

pregnant woman looking through window at home

Zwangere vrouwen met een hoog risico op bijv. een kind met downsyndroom zijn tevreden over de ‘nieuwe’ Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT). De meeste zwangeren kiezen voor NIPT en de meerderheid maakt een geïnformeerde keuze voor de test. Met NIPT is het gebruik van de invasieve tests met 62% afgenomen. Dit blijkt uit het TRIDENT-onderzoek van het landelijk NIPT Consortium. Het onderzoek toont aan dat de NIPT een verbetering is ten opzichte van de huidige zorg met de vlokkentest of vruchtwaterpunctie.

NIPT is een nieuwe testmethode waarbij het bloed van de zwangere wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 18 (edwardssyndroom) of trisomie 13 (patausyndroom) heeft. NIPT is in Nederland alleen beschikbaar voor zwangere vrouwen die op basis van de combinatietest een verhoogde kans (>1:200) hebben op een kind met een trisomie 21, 18 of 13 of bij een medische indicatie. Eerder waren deze vrouwen aangewezen op een vruchtwaterpunctie of vlokkentest, die ingrijpender en riskanter is. NIPT heeft als voordeel dat bij de meeste zwangere vrouwen geen vervolgonderzoek (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) meer nodig is.

Minder invasieve tests
TRIDENT is een unieke landelijke studie waaraan alle prenatale centra deelnemen. Het onderzoek laat zien dat de grote meerderheid (86%) van de hoog-risico zwangeren kiest voor NIPT. Met NIPT is het gebruik van de invasieve tests als vlokkentest of vruchtwaterpunctie, die een kleine kans op een miskraam hebben, met 62% afgenomen.

Voldoende kennis
De meerderheid (90%) van de vrouwen die gecounseld was, had voldoende kennis over screening met NIPT. Bij 91% paste de keuze voor NIPT bij hun eigen houding ten aanzien van NIPT, en 78% voldeed aan beide criteria; zij maakten een ‘geïnformeerde keuze’. Zwangeren met een laag opleidingsniveau en/of lage gezondheidsvaardigheden maakten minder vaak een geïnformeerde keuze. Blijvende aandacht voor de counseling voor NIPT is noodzakelijk.

Beter voorbereid
Zwangere vrouwen die kozen voor NIPT hadden minder vaak de intentie om hun zwangerschap af te breken in het geval van downsyndroom (58%) dan zwangeren die kozen voor een invasieve test (87%). Zwangeren die voor NIPT kiezen doen dat wellicht vaker om zich te kunnen voorbereiden.

In 2017 zal NIPT beschikbaar komen voor alle zwangeren (TRIDENT-2 studie). Meer informatie over de test is te vinden op de website www.meeroverNIPT.nl

Bron: VUmc

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *