Hartaanval ligt op de loer

Onvoldoende aandacht voor vrouwen met vage klachten,

De voorlichting over waar je als vrouw exact op moet letten laat in Nederland nog vaak te wensen over en dokters zijn nog maar al te vaak niet alert genoeg. Cardioloog Menno Baars is gespecialiseerd in het vrouwenhart en de vele aspecten die daarbij komen kijken, zoals preventie en educatie. Reden voor de Gezondheidsbeurs in Utrecht om de oprichter van HartKliniek Nederland te vragen zijn kennis en visie te delen op zondag 4 februari a.s. op het Vrouwenzorgplein van de steeds drukker bezochte Nationale Gezondheidsbeurs in de Jaarbeurs.

De feiten
De afgelopen vijftien jaar is het risico op een hartinfarct bij vrouwen onder de 60 jaar verdubbeld. En bij vrouwen onder de 50 jaar zelfs verdrievoudigd. Vooral overgewicht en roken vanaf jonge leeftijd zijn daar debet aan. Hart- en vaatziekten en met name kransslagaderlijden (waardoor zuurtstof-tekort in het hart ontstaat) worden bij vrouwen vaak over het hoofd gezien door zowel huisarts als specialist. Dit komt onder meer doordat vrouwen hun klachten niet herkennen als alarmerend en daardoor verkeerd interpreteren. Vrouwen vertalen pijn op de borst bijvoorbeeld vaak als een ‘onschuldig’ gevoel van benauwdheid of kortademigheid. Zelfs als dit gepaard gaat met misselijkheid en overgeven. Klachten die vrouwen dus ook niet direct herkennen als mogelijke tekenen van een tegensputterend hart. Hierbij worden signalen in veel gevallen nogsteeds onvoldoende opgepakt door de arts.

Mannen versus vrouwenhart: een wereld van verschil
Het blijkt dat de hulpmiddelen die worden gebruikt om een juiste diagnose bij mannen te maken vaak niet werken bij vrouwen. Een inspanningstest op een fiets bijvoorbeeld toont bij vrouwen niet altijd hetzelfde aan als bij mannen. Dit vereist dus dat het vrouwenhart een unieke medisch specialistische benadering nodig heeft waarbij dieper doorgezocht moet worden, ook als de eerste harttesten normale uitslagen laten zien.

Speciaal vrouwenspreekuur
Om te weten of je als vrouw signalen over het hoofd ziet en dus te maken hebt met hart- en vaatziekten, hebben de cardiologen van de zelfstandige behandelcentra van HartKliniek Nederland een speciaal vrouwenspreekuur opgezet in alle huidige zes klinieken. Al jaren komen hier vrouwen uit alle windstreken langs om zich tijdens een persoonlijk consult te laten onderzoeken en adviseren. HartKliniek is momenteel gevestigd in Amsterdam, Almere, Lelystad, Dronten en Zandvoort en oriënteert zich op het inrichten van nieuwe locaties in het gehele land.

 

Wat vrouwen willen
Uniek aan de behandelingen in de Hartklinieken is onder meer de persoonlijke benadering. Als patiënt wordt je na verwijzing van de huisarts razendsnel geholpen en zie je het gehele spreekuur alleen de cardioloog en een doktersassistent. De arts begeleidt je tijdens het gehele proces en doet zelf de onderzoeken. Hierdoor heeft de cardioloog alle tijd om aandachtig klachten af te wegen en vragen te beantwoorden. Daarbij krijgt elke patiënt vrijwel direct de uitslagen van alle onderzoeken.

Compleet anders dan het ziekenhuis
Bij twijfel over de gezondheid van het hart volgt een speciaal zuurstof-opsporingsonderzoek in dagbehandeling, waarbij met een speciaal echo gekeken wordt of er delen van het hart zijn waar onvoldoende zuurstof komt. Het is een gericht onderzoek naar de gevolgen van aderverkalking, ook van die van de kleine bloedvaatjes. Een volstrekt andere werkwijze dan in de ziekenhuizen waar tijdens een cardiologisch spreekuur al snel vier tot vijf verschillende mensen per keer betrokken zijn, en het enige onderzoek vaak de inspanningstest is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *