Financiële stok achter de deur helpt bij afvallen

Overgewicht is een bekend probleem in Nederland. In 2018 had ruim 50% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder overgewicht en 15% ernstig overgewicht (obesitas). Afvallen is niet eenvoudig maar een financiële stok achter de deur helpt. Dit blijkt uit de resultaten van 273 deelnemers aan het door Zilveren Kruis ontwikkelde leefstijlprogramma Afvallen met Afspraken.
Het programma met een looptijd van vijf maanden focust op voeding, bewegen en motivatie. 1 op de 3 deelnemers geeft aan dat de financiële stok achter de deur een belangrijke reden is om mee te doen. De groepsgerichte benadering is één van de succesfactoren.
Afspraken nakomen óf zelf betalen
Aan de hand van persoonlijke doelen wordt met een personal trainer en een voedingscoach drie maanden getraind. Vervolgens gaan deelnemers twee maanden zelfstandig verder. Als de doelen worden gehaald wordt het volledige programma vergoed door Zilveren Kruis. Maar als deelnemers zich niet aan de afspraken houden en de doelen niet halen draaien zij zelf op voor de rekening van 350 euro.
Resultaten
Gemiddeld vallen de deelnemers (mannen en vrouwen) 9,6 kg af en verlagen zij de buikomvang met 9,9 cm. 64% van de deelnemers slaagde erin de Body Mass Index (BMI) met 3 punten of meer te verlagen. 25,7% van de deelnemers die instromen met (ernstig) obesitas vallen na afloop onder de groep met overgewicht. 1 op de 4 deelnemers heeft na afloop van het programma een gezond gewicht. Slechts 14% heeft de doelen niet behaald en is de afspraken niet nagekomen. Zij hebben zelf de rekening moeten betalen.
Van weerstand naar gedragsverandering
Zilveren Kruis stelt het programma ter beschikking aan werkgevers. Onder andere KLM is enthousiast: ‘Het is de perfecte stok achter de deur voor mensen die niet gewend zijn om veel te bewegen, maar wel de noodzaak zien voor hun gezondheid’, vertelt Miriam Schelvis, expert Health KLM. ‘Gedurende het traject zien we een drive ontstaan, dit is vervolgens de aanjager voor een duurzame gedragsverandering. Medewerkers informeren nu al wanneer we weer met de volgende groep van start gaan.’
Collectiviteiten: kweekvijver voor innovatie
‘Voor afvallen en preventie van overgewicht is een stimulerende omgeving van groot belang. De context van de werkvloer biedt hier goede mogelijkheden toe. We zien dat collega’s elkaar ondersteunen en motiveren’, vertelt Jan-Willem Evers, commercieel directeur Zilveren Kruis. ‘Ook is de impact van overgewicht op de werkvloer enorm als het gaat om kwaliteit van leven, verzuim en productiviteit. Ondertussen kijken wij hoe we dit programma ook buiten onze collectiviteiten om kunnen aanbieden aan onze verzekerden.’
Kwaliteit van leven en preventie
Met diensten op het gebied van leefstijl en voeding ondersteunt Zilveren Kruis verzekerden bij het opbouwen van gezonde levensjaren. Afvallen met Afspraken helpt om gezondheidsrisico’s, zoals diabetes, te verminderen. Een gezond gewicht is het uiteindelijke streven, maar ook de overgang van obesitas naar overgewicht is een stap in de goede richting.
Naast het risico op diabetes type 2 dalen gezondheidsrisico’s zoals darmkanker en hart- en vaatziekten. Daarmee sluit het programma aan bij de doelen van het Nationaal Preventieakkoord, waarin het terugdringen van overgewicht is opgenomen als speerpunt van VWS.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *