Een op de zes Nederlanders acht kans groot dit jaar over te stappen naar andere zorgverzekering

Belangrijkste reden is de hogere zorgpremies

Een op de zes Nederlanders (17%) geeft aan dat de kans groot tot zeer groot is dat hij of zij dit jaar zal overstappen naar een andere zorgverzekering. De voornaamste reden om over te stappen, is de stijging in de zorgpremies. Vorig jaar stapte uiteindelijk 6,2% van de mensen over naar een andere zorgverzekering. De zorgpremies gaan in 2019 met zo’n 6% omhoog en dat betekent een toename in de jaarlijkse premiekosten voor een echtpaar van minimaal € 73,- en voor een alleenstaande ouder van minimaal € 165,-. Dit blijkt uit een doorberekening van de nieuwe zorgpremies voor verschillende profielen en een onderzoek onder 1.000 respondenten van Pricewise.

Ruim de helft van de respondenten (56%) in het onderzoek van Pricewise is van plan om dit jaar hun zorgverzekering te vergelijken. Dat is een verdubbeling ten aanzien van 2016, toen nog 28% aangaf zich te gaan oriënteren op een andere zorgverzekering. Een op de zes respondenten (17%) acht dit jaar de kans zelfs groot tot zeer groot dat hij of zij zal overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

Premiestijgingen voornaamste reden om over te stappen
Vier op de vijf (78%) van de respondenten die de kans groot achten dat zij zullen overstappen, geven aan dat de stijging in de zorgpremies de voornaamste reden is. Andere redenen om over te stappen zijn dat men de huidige verzekering te duur vindt (58%) of men ontevreden is over de huidige zorgverzekering (41%).

Hoog percentage geeft aan van plan te zijn over te stappen
Het overstappercentage is al jarenlang stabiel (in 2016: 6,4%, in 2017: 6,3% en in 2018: 6,2%, bron: Vektis). Hans de Kok, directeur van Pricewise: “Daarom is het opvallend dat maar liefst 17% van de respondenten dit jaar aangeeft dat de kans groot is dat zij gaan overstappen naar een andere zorgverzekering. Zelfs als straks het daadwerkelijke aantal mensen dat overstapt op de helft ligt, dus tussen de 8 en 10%, zou het nog om een zeer substantiële stijging gaan. De jaarpremies stijgen uiteraard fors dit jaar, met gemiddeld € 80,- ten opzichte van € 25,-  vorig jaar. Dat is een verdrievoudiging van de stijging. Dan wil je als consument ook wel even goed kijken of je toch nog kunt besparen op je zorgverzekering.”

Inschattingen zorgkosten 2019
Niet alleen zullen meer mensen dit jaar hun zorgverzekering vergelijken. De meerderheid van de respondenten (58%) geeft ook aan dat zij dit jaar van plan zijn een grove of gedetailleerde inschatting te maken van de zorg die zij in 2019 verwachten nodig te hebben. Hans de Kok: “Wij juichen het toe dat mensen hun zorgaanbieders, zorgbehoeften en zorgverzekering kritisch onder de loep nemen. De verschillen in premiestijgingen zijn ontzettend groot dit jaar, en bij sommige verzekeraars valt het mee. Je ziet dat door deze grote verschillen meer mensen scherper zijn in het kiezen van hun zorgverzekering voor 2019.”

Premiedoorrekeningen per profiel
Aan de hand van vier veel voorkomende profielen heeft Pricewise berekend wat de nieuwe zorgpremies concreet betekenen voor de premiekosten. Pricewise heeft hiervoor de goedkoopste verzekeringen per profiel vergeleken met de goedkoopste verzekeringen van vorig jaar voor deze profielen. De nieuwe premies betekenen een toename in de jaarlijkse premiekosten van minimaal € 55,80 voor een alleenstaande, minimaal € 56,40 voor een gezin met twee kinderen t/m tien jaar, minimaal € 73,20 voor een echtpaar en zelfs minimaal € 165,12 voor een alleenstaande ouder met één kind. Hans de Kok: “De stijgingen in de zorgpremies zijn fors dit jaar. Maar op individueel niveau kunnen de stijgingen verschillen naargelang de voorkeur in gewenste dekking en de best passende zorgverzekering. Het verschil tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering kan zelfs oplopen tot 400 euro. Het loont dit jaar daarom nog meer om een goede inschatting te maken van de verwachte zorgkosten voor 2019 en op basis daarvan een vergelijking te maken.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *