Awareness, Alertheid, gerichte Aanpak en Actie nodig om op tijd hartklepziekte te herkennen

Eerste Europese hartklepdag in september

Europarlementariër mevrouw Annie Schreijer-Pierik van het CDA nam gisteren van Richard Derks (Hart.volgers.org) en dr. George J. Brandon Bravo Bruinsma (cardiothoracaal chirurg in het Isala Hartcentrum), initiatiefnemers van de Eerste Europese Hartklep Awareness Dag in Nederland, een bijzonder White Paper in ontvangst. In A European Heart Valve Disease Partnership – The Power of Positive Ageing wordt gevraagd voor beleid en maatregelen om grotere awareness van deze minst bekende hartziekte, tijdige herkenning en behandeling mogelijk te maken. De groeiende generatie 75 plussers loopt grote kans op een hartklepziekte en kan bij tijdige diagnose een goede behandeling krijgen, die hen langer fit en zelfstandig houdt en de levensverwachting verlengt.

Mevr. Annie Schreijer-Pierik (CDA) ontvangt in het Europees parlement van
dr. G.J. Brandon Bravo Bruinsma (Isala Hartcentrum) een White Paper om aandacht te vragen voor betere awareness en zorgpad voor hartklepziekten in Nederland.

Brandon Bravo Bruinsma en Derks pleitten bij Annie Schreijer-Pierik voor een zorgbeleid waarbij ouderen bewuster worden gemaakt van symptomen van een hartklepziekte, en de noodzaak om deze op tijd bij de huisarts kenbaar te maken. In Nederland is de awareness van hartklepziekten zeer laag, terwijl de ziekte bij 162.500 ouderen voorkomt en zal verdubbelen in de komende 15-20 jaar.[1] Daarnaast vragen zij of er binnen de ouderenzorg tijd en (financiële) ruimte kan worden vrijgemaakt om regelmatig ouderen te controleren met een stethoscoop, zodat de ziekte op tijd wordt herkend en patiënten toegang kunnen krijgen tot adequate behandeling. In vergelijking met landen als Frankrijk en België, gebruikt de Nederlandse huisarts heel weinig de stethoscoop om het hart van een patiënt te beluisteren.[1] Door deze maatregelen kan de hartkleppatiënt op tijd worden verwezen naar een hartcentrum, waar een breed scala aan behandelmogelijkheden wordt aangeboden.

De White Paper overhandiging is de start van de eerste Europese campagne en Hartklep Awareness Dag, die ook in Nederland zal plaatsvinden. De campagne wordt ondersteund door hartcentra, Hart.volgers.org, de Hartstichting en de Harteraad.

Onbekendheid zorgt voor (te) late herkenning en behandeling
Ernstige hartklepziekten komen voor bij 1 op de 8 ouderen boven de 75 jaar. Door vergrijzing zal de prevalentie hartklepziekten de komende jaren verdubbelen. Echter, uit recent onderzoek blijkt dat minder dan 3% van de Nederlanders boven de 60 jaar weet wat de meest voorkomende hartklepziekte is: aortaklepstenose (een vernauwde, verkalkte aortaklep). Ook blijkt dat het gebruik van de stethoscoop door de huisartsen in Nederland zeer laag is. Bij slechts 19,6 % van de huisartsenbezoeken wordt het hart beluisterd, terwijl hiermee juist een geruis als uiting van een hartklepziekte kan worden herkend. Bovendien worden symptomen van een hartklepziekte (kortademigheid, pijn op de borst en duizeligheid) door patiënten vaak toegeschreven aan ouderdom. Dit leidt ertoe dat ouderen grote kans lopen op het missen van een tijdige diagnose, terwijl er goede behandelingsmogelijkheden beschikbaar zijn om ze langer fit en zelfstandig te houden en de levensverwachting te verlengen. (Power to Positive Aging).

Awareness hard nodig
De awareness campagne richt zich op artsen en ouderen. Dr. Brandon Bravo Bruinsma, cardiothoracaal chirurg ISALA Hartcentrum en co-auteur van de publicatie over het Awareness onderzoek 2017: ”Een hartklepaandoening komt vaak voor bij ouderen. Tijdige opsporing en de behandeling van hartklepafwijkingen kunnen van levensbelang zijn. Hiervoor is een samenwerking nodig, waarin de patiënt en de behandelaar een eigen verantwoordelijkheid heeft: klachten op tijd kenbaar maken en alert zijn op hartklepaandoeningen. Voor een goede behandeluitkomst is tijdige doorverwijzing naar een hartcentrum van belang.

De Europese en landelijke campagne wordt ondersteund door HartVolgers, de Hartstichting, het Radboudumc en Isala Hartcentrum:

European Heart Valve Disease Awareness campaign:

4 september:

  • Overhandiging White Paper aan leden van het Europese Parlement met aanbevelingen om de awareness en hartklep controles bij ouderen te verbeteren in Europa.

8 september: 

  • Europese Hartklep Awareness Dag in Londen op 8 september met vertegenwoordigers van artsen en patiëntenorganisaties uit 7 deelnemende landen

Nationale Hartklep Awareness Campagne 

     7 september: Nationaal Hartklep Awareness Symposium

  • Nascholing huisartsen, specialisten tijdens middag symposium in het Radboudumc in samenwerking met het Isala hartcentrum
  • Presentatie van resultaten Europese Awareness survey tijdens Hartklep Awareness Symposium door dr. G. Brandon Bravo Bruinsma, cardiothoracaal chirurg van het Isala Hartcentrum
  • Ronde tafel sessie met patiënten, waarbij ook de Harteraad en Hartstichting aansluiten.

September – oktober:

  • Hart.volgers.org: Patiënten voorlichtingscampagne over symptomen hartklepziekten (kortademig, duizelig, vermoeid bij inspanning)in diverse media
  • Introductie Hartklepgame voor huisartsen: een serious game om hun kennis en vaardigheden op te frissen, geaccrediteerd

Over Hart.Volgers.org

Hart.volgers.org is een online platform, waar artsen en patiënten direct met elkaar in contact kunnen komen. Het is ontwikkeld vanuit de overtuiging dat de zorg maximaal transparant moet zijn en de ambitie om de best mogelijke zorg voor patiënten te organiseren. Naast technologisch en wetenschappelijk hoogstaande zorg is daarbij naar onze overtuiging communicatie over ziekte-, behandelings- en genezings- ervaring belangrijk. Moderne media kunnen daarbij een belangrijk verbindend middel zijn, met name wanneer de aanwezigheid van top-experts de kwaliteit van de informatie garandeert. Hart.Volgers.org is een zelfstandige organisatie van de coöperatie cardiologen en cardiothoracaal chirurgen die aan het Catharina Ziekenhuis zijn verbonden, zonder betrokkenheid van het ziekenhuis en participatie kent van specialisten in het Isala.

REFERENTIE:
Gaede Luise, Aarberge Lars, Brandon Bravo Bruinsma George et al. Heart Valve Disease Awareness Survey 2017: what did we achieve since 2015?  June 2018. Vol.:(0112 33456789) Clinical Research in Cardiology. https://doi.org/10.1007/s00392-018-1312-5

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *