Veel patiënten voelen zich niet gehoord in de spreekkamer

Veel mensen voelen zich tijdens een bezoek aan de (huis)arts niet altijd serieus genomen. Dat blijkt uit een online enquête die een consortium van patiëntenverenigingen onder leiding van de Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV) heeft gehouden. De zeven patiëntenverenigingen, gericht op een chronische aandoening, ontwikkelden een tool voor patiënten om te leren hoe je een goed gesprek met je arts kunt voeren: www.slimopkomenvoorjezelf.nl.

Aan patiënten werd een aantal veel voorkomende spreekkamersituaties voorgelegd met de vraag in hoeverre deze herkenbaar waren. De vijf situaties waarin de respondenten zich het meeste herkenden waren de volgende:

  1. Ik ging naar de huisarts en voelde mij eigenlijk niet zo serieus genomen: 64%
  2. De (huis)arts verwacht dat jouw probleem in de loop der tijd wel verdwijnt: 63%
  3. De (huis)arts stelde een verkeerde diagnose: 60%
  4. Ik ging naar de huisarts, omdat ik graag mijn bloed wilde laten testen of doorverwezen wilde worden, maar die ging hier niet in mee: 53%
  5. Ik had het gevoel dat de artsen alleen de opties wilden bespreken die het ziekenhuis kan bieden en niet alle mogelijke opties: 48%

Volgens de directeur van de NCV, Bianca Rootsaert, laat de uitslag zien dat de communicatie tussen patiënt en arts beter kan. ‘Patiënten geven in feite aan dat ze meer grip willen op de gesprekken in de spreekkamer. In de rol van patiënt vinden veel mensen het moeilijk om een goed gesprek te voeren. Deze tool gaat niet zozeer over krijgen wat je wilt, maar over er samen uitkomen. Want bij een goed gesprek is iedereen gebaat, ook de arts!’

Slimopkomenvoorjezelf.nl is vernieuwd
Omdat veel patiënten zich in dergelijke situaties niet zo goed raad weten, is vanaf 7 maart de website slimopkomenvoorjezelf.nl live. Op deze site leggen Hans van der Veen (begeleidingsdeskundige) en Chris Mak (adviseur patiëntenvereniging) in een vijftal video’s uit hoe patiënten in verschillende situaties op een prettige manier voor zichzelf kunnen opkomen. Bezoekers krijgen op de site aan de hand van een test bovendien een aantal slimme tips die helpen bij de voorbereiding op een gesprek met huisarts, bedrijfsarts, chirurg of andere zorgverlener.

De website is tot stand gekomen met medewerking van de Vereniging van Mensen met Brandwonden, Whiplash Stichting Nederland, ME/CVS Stichting Nederland, Q-uestion Stichting voor Mensen met Q koorts, Nederlandse Vereniging voor Lyme patiënten, ITP Patiënten Vereniging Nederland en de Nederlandse Coeliakie Vereniging. Het project wordt ondersteund door het Ministerie van VWS via Fonds PGO.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *