Trauma’s hebben geen invloed op werktevredenheid

Op jaarbasis wordt circa een kwart van de werkende bevolking geconfronteerd met schokkende gebeurtenissen, zoals criminaliteit, ongevallen, ernstige ziekte of dood van een dierbare. Een deel van de getroffenen kampt met zeer ernstige posttraumatische stress symptomen. Deze gebeurtenissen en symptomen blijken echter –tegen de verwachtingen in– geen negatieve invloed te hebben op de werktevredenheid. Degenen met een geringe werktevredenheid waren daarvoor al ontevreden. Ondanks hun klachten zijn getroffen werknemers dus weerbaarder dan gedacht. 

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van onderzoek onder bijna 800 volwassen werkenden in Nederland, uitgevoerd door Tilburg University in samenwerking met de Universiteit van Pavia (Italië). Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het Longitudinal Internet for the Social Sciences-panel (LISS-panel), dat is gebaseerd op een representatieve steekproef uit de Nederlands bevolking.

De werktevredenheid is tweemaal in kaart gebracht, evenals mentale gezondheid, met een tussenpoos van een jaar. Vervolgens is het beloop van werktevredenheid geanalyseerd van werkenden die in dat jaar wel en geen schokkende of traumatische gebeurtenissen hadden meegemaakt. Hieruit blijkt dat er geen verschillen in het beloop van werktevredenheid bestaan tussen getroffenen en niet getroffenen.

Aansluitend is bestudeerd in hoeverre de werktevredenheid vóór de schokkende gebeurtenissen de werktevredenheid ná deze gebeurtenissen verklaren (naast een reeks andere factoren, zoals posttraumatische stressklachten en weerbaarheid). De resultaten tonen dat werktevredenheid tijdens de tweede meting in beide groepen zeer sterk en voornamelijk wordt verklaard door werktevredenheid tijdens de eerste meting, en niet door trauma’s. Zo is een deel van de getroffenen ontevreden over hun werk, maar zij blijken, zoals ook bij niet-getroffenen het geval is, vóór deze gebeurtenissen al ontevreden te zijn geweest.

Voor zover bekend is dit het eerste voorspellende en vergelijkende onderzoek naar de invloed van trauma’s in het dagelijkse leven op werktevredenheid. De resultaten suggereren dat organisaties en leidinggevenden, zolang zij steun en erkenning bieden, niet hoeven te vrezen dat recente trauma’s de werktevredenheid negatief beïnvloeden. Verder laat het onderzoek zien dat wanneer weerbaarheid alleen wordt gedefinieerd in termen van de afwezigheid van psychische klachten, getroffenen te kort wordt gedaan.

Het onderzoek is net gepubliceerd in Journal of Occupational and Environmental Medicine: Van der Velden, P.G., Setti, I., Bosmans M.W.G., & Muffels R.A.J. (2017). Potentially traumatic events and job satisfaction: a prospective population-based comparative study.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *