Nederlanders hebben gemiddeld 5 goede vrienden

Vriendschappen maken leven leuker en zijn bepalend voor kwaliteit van leven

Nederlanders hebben gemiddeld 5 goede vrienden. Dat blijkt uit onderzoek getiteld ‘Hoe vriendschapt Nederland?’ van Stichting Vier de Vriendschap. Uit dit onderzoek blijkt ook dat onze vrienden over het algemeen dicht bij ons wonen en dat opleidingsniveau niet het belangrijkste is onze vriendschappen. Bijna een derde van de Nederlanders zou meer tijd willen besteden aan zijn of haar vrienden en we doen er goed aan hierin te investeren. Want bijna alle respondenten, 96%, vinden dat vriendschappen het leven leuker maken en ruim vier op de vijf geeft aan dat vriendschappen belangrijk zijn voor de kwaliteit van zijn of haar leven.

Vriendschappen zijn onmisbaar, maar worden vergeleken met andere relaties nogal eens ondergewaardeerd. Onderzoek (N = >1.300) van Stichting Vier de Vriendschap, die zich inzet om het belang van vriendschap onder de aandacht te brengen, laat zien dat vriendschappen essentieel zijn voor onze kwaliteit van leven. Gemiddeld hebben Nederlanders 5 goede vrienden. Het zijn vrienden waar we een hechte band mee hebben, in de zogenaamde ‘inner circle’. Daarbuiten, in onze ‘outer circle’, hebben we gemiddeld 10 vrienden. “Die outer circle is zeker niet minder belangrijk”, vertelt Prof. Dr. Beate Völker, socioloog en hoogleraar stadsgeografie aan de Universiteit van Utrecht en tevens lid van het comité van aanbeveling van Stichting Vier de Vriendschap. “Juist de vrienden waar we iets minder hecht mee zijn, inspireren ons, leren ons nieuwe dingen en brengen ons buiten onze gebaande paden. Dat komt doordat we net iets minder met hen gemeen hebben dan met onze inner circle vrienden.” Van alle vrienden die we hebben lijkt 71% op ons qua leeftijd, 70% qua sekse en 62% qua geloofsovertuiging. Opleidingsniveau speelt met 58% een aanzienlijk minder belangrijke rol. Onze vrienden wonen relatief dichtbij. Voor bijna twee op de drie ondervraagden geldt dat 75% van hun vrienden binnen een straal van 35 kilometer woont.

Verschillen tussen mannen en vrouwen
Het onderzoek laat ook een aantal duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen zien. Zo hebben vrouwen significant vaker dagelijks contact met hun inner circle vrienden dan mannen. Ruim een kwart van de vrouwen spreekt hun goede vrienden dagelijks, ten opzichte van 17% van de mannen. Overall gaan we het liefst iets eten of drinken met onze vrienden. Met een gemiddelde score van 79% is dit het favoriete uitje van zowel mannen als vrouwen, gevolgd door uitgaan (42% van de stemmen). De top drie activiteiten voor vrouwen wordt afgesloten met creatieve activiteiten. Mannen verkiezen samen op vakantie gaan en samen sporten boven creatieve activiteiten.

Invloed coronapandemie
De coronapandemie houdt ons nog altijd flink bezig. Het onderzoek toont aan dat de maatregelen ook van invloed zijn op onze vriendschappen. Hoewel een op de vijf Nederlanders in het afgelopen coronajaar een nieuwe vriendschap wist te sluiten, laat bijna de helft van de respondenten weten het eens te zijn met de stelling ‘Ik heb het gevoel dat mijn vriendschappen hebben geleden onder corona’. Nu het mag hebben we met z’n allen meer face-to-face-contact met onze vrienden. Van de ondervraagden geeft 78% aan regelmatig fysiek contact te hebben met inner circle vrienden. Voor outer circle vrienden is dit 63%. Voor de pandemie waren deze cijfers respectievelijk 66% en 49%. Daarmee lijkt het erop dat we iets in willen halen. 

3 november: Nationale Vriendschapsdag
Stichting Vier de Vriendschap liet het onderzoek ‘Hoe vriendschapt Nederland?’ uitvoeren in aanloop naar Nationale Vriendschapsdag. Deze jaarlijkse feestdag vindt voortaan elke eerste woensdag van november plaats en wordt dit jaar op 3 november gevierd. Het is dé dag om stil te staan bij jouw vriendschappen, ze te koesteren, nieuw leven in te blazen en te vieren. Kijk voor meer informatie op www.vierdevriendschap.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *