Nederlander hecht belang aan groene, schone en veilige buitenruimte

Aan inwoners van zowel grote steden als landelijke gebieden werd gevraagd hoe tevreden ze zijn met hun leefomgeving en waar hun grootste irritaties liggen. Groen, veiligheid en een schone buurt blijken de belangrijkste factoren te zijn voor een prettige leefomgeving. Belangrijker nog dan bijvoorbeeld een goede sfeer of bereikbaarheid van faciliteiten. Het onderzoek is gehouden onder duizend Nederlanders en is uitgevoerd in opdracht van Platform Openbare Ruimte.

Zeelander meest tevreden, Flevolander minst
De openbare ruimte als geheel krijgt van de Nederlander een ruime voldoende: een 7,3. Vooral de Zeelander is erg tevreden, met een gemiddeld cijfer van 7,8. Grootste bijdragers aan deze waardering zijn de goede openbare verlichting, bereikbaarheid en het openbaar groen. Met een 7,1 geeft de Flevolander het laagste cijfer.

Toch zijn er ook irritaties. Hardrijders, zwerfafval en hondenpoep vormen de top 3 grootste ergernissen. Bovendien geeft meer dan de helft van de Nederlands aan dat ze in de afgelopen 3 jaar géén verbetering hebben gezien in hun leefomgeving.

De Flevolander lijkt vaak aan het kortste eind te trekken. Waar de groenvoorziening van Zeeland wordt beoordeeld met een 7,8, scoort dit in Flevoland slechts een 6.6. Bovendien krijgt de provincie een 6,3 wanneer wordt gevraagd hoe schoon de omgeving is, en scoort het landelijk het laagst op het gebied van bestrating, straatmeubilair en speelgelegenheid voor kinderen.

Gezonde omgeving prioriteit bij jongere generatie
Veel bedrijven houden zich voor openbare ruimte bezig met innovaties en noviteiten die in de toekomst onze levenskwaliteit kunnen verbeteren. Ontwikkelingen op het gebied van gezonde leefomgeving vindt de Nederlander hierbij het meest interessant. Men wil dat er voldoende groen, parken en bossen zijn, en dat buitenruimtes aantrekkelijker worden gemaakt.

Opvallend is dat vooral de jongere generatie deze ontwikkelingen belangrijk vindt. Bij 81% van de Nederlanders onder de 30 is een gezondere omgeving een van de grootste prioriteiten. Voor 60-plussers was dit met 57% aanzienlijk minder.

Lodewijk Hoekstra, founder van organisatie NL Greenlabel en Nederlands’ bekendste tv-tuinman: “Het is essentieel dat gemeenten snappen dat een ‘groene’ investering concrete en meetbare effecten heeft. Bovendien gaat het verder dan alleen de behoeften van de burger; groen is een van de meest efficiënte manieren om een gebied duurzaam en klimaatbestendig te maken.”

De huiskamer van Nederland
Jean Paul Boon van Platform Openbare Ruimte pleit dat veel Nederlanders zich nog niet voldoende bewust zijn van de invloed die openbare ruimte op ons heeft. “Alles wat je ziet zodra je je huis uitstapt, heeft een doel en wordt met zorg geselecteerd: van de slimme verlichting in onze wijken tot de kleur van de afvalbak op de hoek. Openbare ruimte is de huiskamer van Nederland. Met dit onderzoek en ons platform hopen we aan gemeenten duidelijk te maken waar de grootste behoeften van inwoners liggen.”

Geert Dijkstra van het vakblad Straatbeeld én strategisch partner van Platform Openbare Ruimte: “Samen maken we de openbare ruimte. Overheden, bedrijfsleven en in toenemende mate ook bewoners denken na over de inrichting van een veilige, prettige, groene, gezonde, bespeelbare, klimaatvriendelijke en gezellige openbare ruimte. Met, als iedereen zijn werk goed doet, een tevreden gebruiker van die openbare ruimte als resultaat. Of dat lukt, wordt mede op basis van onderzoeken als deze bepaald. En kan leiden tot gerichte acties of wijzigingen in beleid.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *