Nederland onderschat de ernst en omvang van risicogroepen bij luchtweginfecties in het griepseizoen

Ted van Essen: “Mensen met obesitas, hartproblemen en diabetes zijn ook kwetsbaar en komen ook voor vaccinatie in aanmerking.”

Ted van Essen, voormalig huisarts en voorzitter van de Nederlandse Influenza Stichting, waarschuwt dat Nederland de ernst en omvang van risicogroepen voor luchtweginfecties, zoals COVID-19, influenza en het RS-virus onderschat. Hiermee opent hij het Nationale Griepprikdag Symposium in Den Haag op het ministerie van VWS. Niet alleen ouderen (60+) en personen met bekende luchtweg- of longproblemen, maar ook mensen met chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes of obesitas lopen een aanzienlijk risico. Opvallend is dat bijna de helft van de respondenten niet weet dat deze risicogroepen een verhoogd sterfterisico lopen bij luchtweginfecties. Het merendeel van de kwetsbare mensen toont echter wel de bereidheid om zich te laten vaccineren, met bijna 80% van de 70-plussers, die aangeven dit najaar een griepprik en/of coronaprik te willen halen. Dit blijkt uit de bevindingen van de Nationale Winterfit Peiling, waaraan vorige maand 5600 Nederlanders deelnamen. 

Ted van Essen benadrukt het belang van preventie: “In Nederland zijn 7 miljoen mensen vatbaar voor ernstige ziekte door corona of influenza in het griepseizoen. Door vaccinatie tegen griep en corona kunnen we veel leed voorkomen.”

De peiling toont aan dat de meerderheid leefstijladvies en vaccinatie als effectieve maatregelen beschouwt om kwetsbare groepen te beschermen. Twee derde van de respondenten is bereid zich te testen bij griep- of corona gerelateerde klachten. Echter, slechts een derde is bereid zich te testen bij bezoek aan kwetsbare ouderen of grootouders. “Zowel persoonlijke bescherming als die van onze dierbaren is cruciaal,” aldus Van Essen. “We herinneren ons de coronamaatregelen nog goed, en deze kunnen ons helpen ‘winterfit’ te blijven.”

Met de naderende winter stijgt het risico voor mensen met een kwetsbare gezondheid en ouderen om ernstig ziek te worden door luchtwegvirussen. Dit kan leiden tot een corona- of griepgolf in het nieuwe jaar. In de winter zijn we meer binnen, hebben we nauwer contact en ventileren we onze huizen minder, waardoor luchtwegvirussen sneller overgedragen worden. De Nederlandse Influenza Stichting streeft ernaar om zo veel mogelijk ziekenhuisopname en sterfte te voorkomen door de bevordering van een gezonde leefstijl en vaccinatie van kwetsbare groepen en ouderen tegen griep en COVID-19. Volgens Van Essen en experts kunnen we het aantal Nederlanders die in het ziekenhuis belanden ten gevolge van een luchtweginfectie verlagen door ons gezond verstand te blijven gebruiken. “We mogen het niet onderschatten, want een ernstige influenza- of corona infectie kan langdurige klachten veroorzaken en mensen wekenlang uit de roulatie halen,” aldus van Essen.

De Nationale Winterfit Peiling is geïnitieerd door dr. Ted van Essen, voormalig huisarts en voorzitter van de Nederlandse Influenza Stichting, en kreeg steun van Nierpatiënten Vereniging Nederland, het Longfonds, KBO-PCOB en Long Alliantie Nederland. 

Belangrijkste uitkomsten van de Nationale Winterfit Peiling vindt je in de infographic of op www.winterfit.nl.

Vandaag 10 oktober organiseert de Nederlandse Influenza Stichting de Nationale Griepprikdag waar experts waaronder prof. dr. Liesbeth van Rossum, en prof. dr. Ab Osterhuis reageren op de uitkomsten van de Nationale Winterfit Peiling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *