Veel misverstanden over vruchtensap onder Nederlandse zorgprofessionals

Beeldvorming negatiever dan in andere Europese landen

Onder Nederlandse zorgprofessionals bestaan veel meer misverstanden over vruchtensap dan bij hun Europese collega’s. Zo weet bijna de helft (47%) niet dat er geen toegevoegde suikers in vruchtensap zitten, terwijl dit wettelijk is vastgelegd. Ook de misvatting dat versgeperst beter zou zijn dan verpakt sap is hardnekkig. Dit blijkt uit een onderzoek van Ipsos (uitgevoerd in opdracht van Fruit Juice Matters) onder 2099 Europese gezondheidsprofessionals, waaronder 180 Nederlanders.

Nederland versus Europa
Er zijn grote verschillen tussen Nederlandse zorgprofessionals en hun Europese* collega’s. Bijna de helft (42%) van de Nederlandse respondenten denkt dat vruchtensap geen gezonde aanvulling kan zijn bij de dagelijkse consumptie van fruit en groenten, terwijl dit gemiddeld slechts op een kwart (27%) ligt binnen de andere onderzochte Europese landen. De negatieve beeldvorming onder Nederlandse zorgprofessionals ten opzichte van vruchtensap blijkt ook duidelijk uit de vraag of vruchtensap goed voor je kan zijn (45% in Nederland t.o.v. 71% in Europa) en of vruchtensap binnen een gezond dieet kan vallen (17% in Nederland t.o.v. 35% in Europa).

Feiten of fabels
De kritische houding van Nederlandse professionals berust voor een deel op fabels in plaats van feiten. Bovenop het misverstand dat suiker aan sap toegevoegd zou (mogen) worden, denkt ruim de helft van de zorgprofessionals (57%) dat versgeperst sap beter voor je is dan sap uit pak, terwijl er qua voedingswaarden vrijwel geen verschil is. Ook denkt bijna de helft (41%) dat vruchtensap niet in een gebalanceerd dieet past. Verschillende studies hebben echter aangetoond dat vruchtensap in algemene zin onderdeel uit kan maken van een gebalanceerd dieet [1,2,3,4,5,6].

Er heerst overigens geen louter negatief beeld over vruchtensap: twee derde van de ondervraagde Nederlandse zorgprofessionals (67%) weet dat 100% sinaasappelsap, een soort vruchtensap, ook echt uit alleen maar uit dit sap bestaat. Daarnaast is de consumptie ervan volgens 74% van de respondenten goed mits het met mate gebeurt.

Fabels zijn soms lastig van de feiten te onderscheiden. Daarom heeft Fruit Juice Matters de Fruit Juice Fact Checker gelanceerd. Met deze online tool kunnen zorgprofessionals hun eigen kennis over het onderwerp testen en leren ze de feiten over vruchtensap.

* EU-landen betrokken bij het onderzoek: Spanje, Italië, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Polen, België, Oostenrijk, Ierland, Zweden, Denemarken en Finland.

[divider color=”blue” type=”solid” width=”100%” height=”1px” float=”left”][/divider]

  1. Mozaffarian D et al. (2011) Changes in diet and lifestyle and long-term weight gain in women and men. N Engl J Med 364: 2392–2404.
  2. Auerbach BJ et al. (2018) Association of 100% fruit juice consumption and 3-year weight change among postmenopausal women in the Women’s Health Initiative. Prev Med 109: 8-10.
  3. Pereira MA & Fulgoni VL (2010) Consumption of 100% fruit juice and risk of obesity and metabolic syndrome
  4. Celis-Morales C et al. (2017) Correlates of overall and central obesity in adults from seven European countries: findings from the Food4Me Study. Eur J Clin Nutr. Available at: http://www.nature.com/articles/s41430-017-0004-y
  5. Crowe-White K et al. (2016) Impact of 100% fruit juice consumption on diet and weight status of children: an evidence-based review. Crit Rev Food Sci Nutr 56: 871–884.
  6. Auerbach BJ et al. (2017) Fruit juice and change in BMI: a meta-analysis. Pediatrics 139: pii e20162454.

[divider color=”blue” type=”solid” width=”100%” height=”1px” float=”left”][/divider]

Over Fruit Juice Matters
Fruit Juice Matters is een initiatief van de Europese organisatie voor vruchtensappen (AIJN), in Nederland vertegenwoordigd door FWS (Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen). Het initiatief is erop gericht om wetenschappelijke kennis over vruchtensap te delen met (internationale) experts, voedingsorganisaties en geïnteresseerde consumenten en om de onderlinge dialoog daarover te stimuleren en misverstanden uit de wereld te helpen. Meer informatie over vruchtensap vindt u op www.fruitjuicematters.nl.

Over het onderzoek
Het onderzoek van Ipsos werd uitgevoerd in opdracht van Fruit Juice Matters en bracht in 14 Europese markten de attitude jegens vruchtensap in kaart door middel van gestructureerde kwantitatieve interviews van 15 minuten. Interviews werden online afgenomen en het veldwerk liep van November 2017 t/m december 2017.
In Nederland werden 180 zorgprofessionals ondervraagd: 52 diëtisten en voedingsdeskundigen, 97 huisartsen en 31 kinderartsen.

Overzicht van de cijfers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *