‘Laat kinderen dagelijks intensief sporten of bewegen’

12 november is het Dag van het Sportonderzoek. ANP Expert Support legde drie deskundigen op dit gebied deze stelling voor:
Laat kinderen op school dagelijks 30 minuten intensief sporten of bewegen.

Steven Vos, Lector Move to Be, Fontys Sporthogeschool:
“Het belang van een gezonde en actieve leefstijl kan en mag niet onderschat worden. Recentelijk werden we door COVID-19 hiermee nogmaals hard geconfronteerd. Daarom is het belangrijk dat kinderen en jongeren beweegvaardig zijn en beweegplezier ervaren. Dit is de beste garantie voor een actieve en gezonde leefstijl op latere leeftijd.

“Om te voldoen aan de Nederlandse beweegrichtlijnen zouden kinderen minstens elke dag een uur matig intensief moeten bewegen. En liefst meer. De schoolomgeving speelt hierin een belangrijke rol.

“Naast het garanderen van goed bewegingsonderwijs is het belangrijk dat we het zitten tijdens de schooldag onderbreken en er voor, tijdens en na school sport- en beweegmomenten worden aangeboden. Als we er daarmee voor kunnen zorgen dat kinderen tijdens de schooluren bijkomend minimaal 30 minuten matig tot intensief sporten en bewegen, kunnen we een behoorlijke stap vooruit zetten.”

Johan Koedijker, specialist beweegstimulering & motorische ontwikkeling, Kenniscentrum Sport en Bewegen:
“Voor kinderen van 4 tot 12 jaar geldt het advies dat zij, onder andere, minimaal 1 uur per dag matig intensief moeten bewegen om gezond te blijven. Ongeveer de helft van de kinderen in Nederland voldoet niet aan deze norm en elke dag een half uur intensief bewegen op school zal een hele grote bijdrage leveren aan de gezondheid en welbevinden van kinderen.

“Daarnaast heeft regelmatig intensief bewegen ook een voordeel op de schoolprestaties zelf, zowel op de korte als op lange termijn. Onderzoek laat zien dat kinderen zich direct na een intensieve inspanning beter kunnen concentreren op hun schooltaken. Ook zijn er positieve langetermijneffecten gevonden op zowel spelling en rekenen, tot een leerwinst van maar liefst 5 maanden voor rekenen.”

Marjolein van der Gaag, perswoordvoerder, IVN Natuureducatie:
“Vooral bewegen in de buitenlucht, in een groene omgeving, is belangrijk voor kinderen. Buiten tussen de bomen en planten is de lucht gezonder en daarnaast heeft ‘groen’ net als bewegen ook echt een bewezen effect op de leerprestaties van kinderen.

“Een groene omgeving zorgt ervoor dat kinderen zich beter leren concentreren en zich op één taak kunnen concentreren. Daarom vindt IVN Natuureducatie het zo belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in groene schoolpleinen, waar alle ruimte is voor buitenlessen, zodat kinderen groen én bewegen tegelijkertijd meepakken.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *