Heb jij gestudeerd? Dan zal je langer in goede gezondheid leven!

Uit onderzoek blijkt dat we steeds langer leven. Ook het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen neemt af. Opvallend is dat de verschillen in levensverwachting tussen hoogopgeleiden en laagopgeleiden groot zijn. Hoogopgeleiden leven ook langer in goede gezondheid. ​TrustDeals heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken hiervan.

Levensverwachting
We leven steeds langer en het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen neemt af. In 1970 was de levensverwachting van mannen 71 jaar, dat is tegenwoordig al 80. Bij vrouwen was de levensverwachting in 1970 76 jaar, en op dit moment is de verwachting al bijna 84. De levensverwachting van de Nederlandse man ligt boven het EU-gemiddelde, dat is namelijk ruim 78 jaar. De levensverwachting van de Nederlandse vrouw is vrijwel gelijk aan het gemiddelde in de Europese Unie.

Op basis van opleiding
Hoogopgeleiden leven dus langer, en ook in goede gezondheid, dan laagopgeleiden. Uit cijfers blijkt dat hoogopgeleide mannen zo’n 15 jaren langer in goede gezondheid leven dan laagopgeleide mannen. Bij vrouwen is het verschil zelfs bijna 16 jaren. Dit verschil is te verklaren door het feit dat laagopgeleiden vaker minder gezond leven. Zij roken vaker, hebben vaker overgewicht en bewegen minder.

Overgewicht
Ruim 50% van de volwassen Nederlanders heeft overgewicht, waarvan 15% ernstige obesitas is. Het percentage neemt toe met de leeftijd. Overgewicht komt vaker voor bij mannen, maar vrouwen hebben vaker last van obesitas. Daarnaast hebben mensen van niet-westerse afkomst vaker overgewicht. Bij zowel mannen als vrouwen hebben laagopgeleiden relatief vaker obesitas. Ruim 22% van de laagopgeleide mannen heeft obesitas, bij hoogopgeleide mannen van dezelfde leeftijd is dat 9%. Ook bij vrouwen zie je een groot verschil: bijna 28% van de laagopgeleide vrouwen heeft obesitas, bij hoogopgeleide vrouwen is dat bijna 11%.

Roken en drinken
Over het algemeen neemt het aantal rokers in Nederland af. Mannen roken meer dan vrouwen. 52% van de laagopgeleide mannen rookt, ten opzichte van 22% van de hoogopgeleide mannen. Bij vrouwen is dit verschil kleiner: 34% van de laagopgeleiden rookt en 12% van de laagopgeleide vrouwen.

Zo’n 80% van de volwassen bevolking drinkt alcohol. 13% van de laagopgeleide mannen drinkt overmatig alcohol. Dat zijn meer dan 21 glazen alcohol per week. Onder hoogopgeleide mannen is dat 8%. Bij vrouwen betekent overmatig drinken meer dan 14 glazen alcohol per week. Bij hen zijn de cijfers omgedraaid. Slechts 3% van de laagopgeleide vrouwen drinkt overmatig alcohol, bij hoogopgeleide vrouwen is dat 5%.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *