De gave van dyslexie

Waarom zelfs slimme mensen soms niet kunnen lezen en hoe ze het kunnen leren 

Ron Davis (1942) was het kind op school dat niet zo goed kon meekomen. Hij was niet dom, maar op één of andere manier vielen de puzzelstukjes niet op hun plaats. Met de kennis van nu weten we dat dyslexie, en de manier waarop men daarmee omging, hem parten speelde. Desondanks werd hij een geslaagd ingenieur, zakenman, beeldhouwer en schrijver. Hij vond een methode uit om dyslexie de baas te worden. 

Ron Davis moest tweemaal zo hard werken als een ander om informatie in zijn hoofd te krijgen. Totdat hij leerde om zijn eigen talent in zijn eigen voordeel te laten werken. Op zijn 38e ontwikkelde hij een manier om een heel boek in slechts een paar uur tijd te lezen. Die ontdekking vormde de inspiratie voor de ontwikkeling van de ‘Davis-methode’. Letterlijk honderdduizenden mensen over de hele wereld zijn sindsdien geholpen om gewoon te leren lezen, schrijven en studeren. 

Het boek ‘De gave van dyslexie’ is in tientallen landen en tientallen talen en in tientallen drukken verschenen. Dat succes is mede te danken aan de unieke benadering van Davis. Hij beschouwt dyslexie niet als een probleem of een stoornis; hij benadert het als een gave. En vanuit die invalshoek bezorgt hij de lezer een scala aan nieuwe kansen en inzichten. Het boek van Davis in ingedeeld in vier blokken: 1 Wat is dyslexie eigenlijk; 2 Een theorie over de ontwikkeling; 3 Dyslexie als gave; 4 Hoe er iets mee te doen. 

Er wordt veel met cijfers gegoocheld maar naar nu wordt aangenomen heeft 3,6% van de instromers in het primair onderwijs enkelvoudige dyslexie. Dat zijn jaarlijks dus 7.200 kinderen. Dit boek, waarvan de eerste druk in 1994 in Nederland verscheen, beleeft inmiddels de 15e editie. Deze laatste en volledig gecorrigeerde druk is totstandgekomen dankzij een bijzonder nauwe samenwerking met Stichting Davis Dyslexia Nederland (DDA-Nederland). Zonder hun inbreng was dit boek niet geworden tot wat het nu is: een uiterst waardevol standaardwerk voor al die mensen in Nederland die denken dat ze niet zo slim zijn. Terwijl bekende mensen met dyslexie zoals Da Vinci, Einstein, Jochem Meier en Dennis Bergkamp het tegendeel bewezen hebben. 

Anne Ligtenberg in de inleiding in dit boek: ‘En oh, wat was ik blij toen ik in dit boek las dat het heel vaak voorkomt dat mensen met dyslexie links en rechts door elkaar halen.’ 

[divider color=”blue” type=”solid” width=”100%” height=”1px” float=”left”][/divider]

De gave van dyslexie | Ron Davis 272 pag.| Paperback | Uitgeverij Elmar | € 19,99 | ISBN 978 90389 27305 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *