Binnen zeven jaar medische doorbraak voor astma

Longfonds Accelerate: nieuwe internationale krachtenbundeling halveert ontwikkelingstijd

Het Longfonds lanceert een vernieuwend en resultaatgericht internationaal samenwerkingsprogramma: Longfonds Accelerate. Op initiatief en onder regie van het Longfonds worden de krachten gebundeld van vooraanstaande onderzoekers van academische topinstituten, artsen, longpatiënten en maatschappelijke partners. Door intensieve samenwerking en kennisdeling wordt een versnelde medische doorbraak mogelijk in de behandeling van de grote, nog ongeneeslijke, longziekten zoals astma en COPD. Alleen al in Nederland lijden ruim 1,2 miljoen mensen aan de ongeneeslijke longziekten astma en COPD. Dit aantal zal de komende jaren toenemen. Het eerste onderzoek dat start onder Accelerate betreft het voorkomen van astma bij kinderen. De eerste medische doorbraak van Accelerate wordt binnen zeven jaar verwacht.

“Echt het verschil maken”
Met de lancering van Accelerate geeft het Longfonds gehoor aan de grootste wens van patiënten: toegankelijke en effectieve oplossingen vinden voor hun longziekte. Het toenemend aantal mensen met een longziekte, en de bijbehorende maatschappelijke en financiële gevolgen, maakt het vinden van een oplossing urgenter dan ooit. Wetenschappers geven aan dat een medische doorbraak nu binnen handbereik ligt vanwege de toegang tot bestaande kennis, nieuwe technologieën en innovatieve inzichten. Voorwaarde hierbij is dat er een internationale krachtenbundeling plaatsvindt. “Nu kunnen we écht het verschil maken door zelf de regie te nemen en gezamenlijk daadwerkelijk versneld te werken aan een oplossing voor al die mensen met een longziekte. Het initiatief is krachtig, uniek en potentieel enorm succesvol. Een medische doorbraak is dichterbij dan ooit.”, aldus Michael Rutgers, bestuurder van het Longfonds en de initiator en aanjager van het programma.

Patiënten betrokken
Accelerate betrekt nadrukkelijk ook patiënten bij het onderzoekstraject. Zij denken gedurende het hele onderzoekstraject mee vanuit een Patiënt Advies Commissie. “De wensen en behoeften van longpatiënten zijn van groot belang. We gaan samen door tot oplossingen zijn gevonden en impact is bereikt. Tenslotte doen we dit voor alle mensen met een longziekte”, vervolgt Michael Rutgers.

Astmapreventie
Het eerste onderzoeksprogramma dat start onder Accelerate gaat over astma bij kinderen voorkomen en start op 1 januari 2018. Astma is een chronische ziekte waarbij wel de klachten kunnen worden bestreden, maar de oorzaak nog niet kan worden weggenomen. Kinderen met astma kunnen het vaak extreem benauwd hebben. Jaarlijks worden zo’n 4.000 kinderen opgenomen in het ziekenhuis vanwege hun ernstige benauwdheid.

Dr. Hermelijn Smits, wetenschapper aan het LUMC en hoofdonderzoeker van het astmapreventie-programma: “Ik ben ervan overtuigd dat we door deze krachtenbundeling resultaten boeken waarmee we onze droom, een wereld zonder astma, dichterbij brengen. Een oplossing waar we om zitten te springen, want astma is de grootste chronische kinderziekte van dit moment.

Resultaten binnen zeven jaar
De komende zeven jaar wordt aan drie concrete oplossingen gewerkt: een melkpoeder dat een aanzienlijke groep kinderen kan beschermen tegen astma en allergie; een voorspellende diagnostische test om te bepalen welke kinderen baat hebben bij extra bescherming; en concrete basiselementen voor een aanvullend preventieve behandeling gebaseerd op boerderijstof, wormparasieten en/of voedingssupplementen. Het astmapreventie-onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van internationaal gerenommeerde instituten uit Nederland, Duitsland, België, Engeland en Australië.

Internationale jury: excellente beoordeling
Het voorstel van het astmapreventie-onderzoek werd als excellent beoordeeld door een onafhankelijke internationale jury van deskundigen in het longenveld onder leiding van Prof. dr. Jos van der Meer, emeritus-hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen. Een citaat uit het juryrapport: “De klinische studie met een interventie onder jonge kinderen zou het eerste onderzoek kunnen worden dat aantoont dat astma bij kinderen kan worden voorkomen. De jury benadrukt de grote stappen die gemaakt kunnen worden.”

Over het Longfonds en Accelerate
Het Longfonds helpt mensen met een longziekte. Daarom strijdt het Longfonds voor gezonde lucht en gezonde longen. Ze maakt onderzoek mogelijk, pakt vieze lucht aan en doet er alles aan om kinderen rookvrij te laten opgroeien. Daarnaast komt het Longfonds op voor de beste zorg voor longpatiënten én voor iedereen die dat misschien ooit wordt.

Op initiatief en onder regie van het Longfonds worden internationaal de krachten van vooraanstaande onderzoekers van academische instituten, artsen, longpatiënten en maatschappelijke partners gebundeld. Door deze intensieve samenwerking en kennisdeling wordt een versnelde medische doorbraak mogelijk in de behandeling van de grote, nog ongeneeslijke longziekten zoals astma en COPD. Klik hier voor meer informatie over Longfonds Accelerate.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *