244 postmortale orgaandonoren maken 705 transplantaties mogelijk

In het afgelopen jaar stonden 244 mensen na overlijden een of meerdere organen af voor transplantatie. Dat is 4 procent meer dan in 2016 toen 235 mensen organen doneerden na hun dood. Hoewel het aantal postmortale transplantaties steeg (+2 procent van 689 naar 705), steeg ook de wachtlijst voor een orgaantransplantatie met 4 procent. Per 1 januari 2018 wachten 1.115 mensen op een orgaantransplantatie. Een jaar eerder waren dat er 1.071.

Dit blijkt uit de voorlopige jaarcijfers* van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) die vandaag bekend zijn gemaakt. De cijfers laten zien dat er in 2017 per donor minder organen geschikt waren voor transplantatie dan in 2016.

Minder weefseldonatie
Het aantal mensen dat weefsels doneerde daalde met 9 procent van 1.655 naar 1.510. Met de gedoneerde weefsels zijn onder meer 1.454 hoornvliestransplantaties uitgevoerd (- 5 procent ten opzichte van 2016) en 148 hartklep- en vatentransplantatie (+ 37 procent, 2016: 108). De wachtlijst voor een hoornvliestransplantatie is gestegen met 6 procent (van 716 naar 761).

Meer patiënten op de wachtlijst
De wachtlijst voor een orgaantransplantatie is in 2017 gestegen. Dit heeft vooral gevolgen voor mensen die wachten op een nieuwe nier of hart. Het aantal patiënten op de wachtlijst voor een nier steeg met 9 procent. De wachtlijst voor een hart groeide met 8 procent. Er staan daarentegen wel minder mensen op de wachtlijst voor een gecombineerde nier-alvleeskliertransplantatie (van 32 naar 19 wachtenden). Ook daalde de longwachtlijst (-8 procent).

Donatie bij leven
In 2017 stonden 549 mensen bij leven een van hun nieren af. Dat is 3 procent minder dan in 2016. Nierdonaties bij leven vonden vooral plaats tussen niet-verwanten (zoals partners, vrienden, bekenden). Dit aantal steeg met 6 procent naar 348. Donatie tussen verwanten (ouders, broers/zussen etc) daalde met 15 procent van 237 naar 201. Er zijn 9 levertransplantaties van levende donoren uitgevoerd (2016: 12).

*Peildatum van de cijfers is 8 januari 2018. In mei van dit jaar volgen de definitieve jaarcijfers, in het jaarverslag van de NTS.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *