Mazelen

Dossier A t/m Z » M » Mazelen

Meer weten over de mazelen

In deze rubriek in GezondheidPlus staan we elke keer stil bij een bijzonder onderdeel van ons fysiek: een orgaan, een lichaamsdeel, een zintuig of een aandoening. Hoe zit het in elkaar, waar is het goed voor en hoe houden we ons gezond? Deze keer aandacht voor de mazelen.Wat zijn eigenlijk mazelen?

Mazelen (med.: Morbilli) is een infectieziekte, die over de gehele wereld voorkomt en meestal kinderen treft. De veroorzaker is een virus dat uitsluitend bij de mens voorkomt. Overdracht vindt plaats door zogenaamde ‘druppel-infectie’, oftewel door uitgeademde of uitgehoeste viruslichaampjes. Het tijdsbestek tussen de infectie en het daadwerkelijk uitbreken van de ziekte (incubatietijd) is tussen de 9 en 14 dagen.


De ziekte verloopt in 2 fasen. Het begint meestal plotseling met een flinke koorts van 39 graden en hoger, hoesten en hevig snuiven. Op de tweede of derde dag volgt een typische huiduitslag op het slijmvlies van de mondholte (koplik-vlekken). Dat zijn kleine witte vlekken met een duidelijk begrensde rode rand. Daarna breiden de rode, niet-jeukende vlekjes zich uit tot achter de oren en in het gezicht tenslotte breidt het uit over het gehele lichaam. Vaak vloeien de vlekjes samen. Na vier tot vijf dagen verdwijnt de uitslag weer en zakt de koorts.

 

Gedurende de periode van ca. 4 dagen voor het uitbreken van de uitslag tot ca. 4 dagen erna, bestaat er acuut infectiegevaar. Speciale medicijnen tegen mazelen bestaan niet. Meestal blijft het bij koortswikkels tegen de koorts, hoestdrank en borstwikkels tegen de verkoudheidssymptomen, bedrust en natuurlijk veel extra aandacht. Helaas leidt de ziekte regelmatig tot complicaties zoals middenoorontsteking, longontsteking en gelukkig zeer zelden tot een hersenontsteking.


Om een zekere diagnose van mazelen te krijgen moet men laboratoriumonderzoeken plegen met de daarvoor bestemde antilichamen. Tegenwoordig wordt in een combinatie-inenting tegen mazelen geënt. De inenting is een combinatievaccin genaamd BMR, tegen de bof, mazelen en rode hond. De inentingen worden gegeven op de leeftijden van 14 maanden en 9 jaar. De entstof tegen de mazelen is  een ‘levende entstof’, oftewel het wordt gemaakt uit verzwakte, levende virussen.  Af en toe krijgt iemand die is ingeënt toch nog de mazelen, maar dan verloopt de ziekte in een veel mildere vorm. De meeste mensen verkrijgen door de tweevoudige enting levenslange immuniteit. Dit geldt ook voor mensen die al eerder de mazelen hebben gehad.

 

Overig

In de meeste Europese landen bestaat een officiële meldplicht voor de mazelen. 

Berichten over de mazelen zijn al eeuwen bekend. In de middeleeuwen zijn er in Amerika veel mensen gestorven bij een zware mazelen-epidemie, omdat ze nog geen immuniteit tegen het uit Europa ingevoerde virus hadden. Pas in de 19e eeuw bereikten Franse artsen dat mazelen als zelfstandige ziekte tegenover andere huidziekten erkend werd. Pas in 1954 werd het virus geïsoleerd – wat dan in 1958 eindelijk tot de ontwikkeling van de entstof leidde, die vanaf 1963 in de handel kwam.


Terug
Afdrukken